Media

Insändare – Arbete, rättvisa, välfärd

http://markbladet.se Sverige håller på att slitas isär efter år av dränerad offentlig service och omvänd fördelningspolitik – nu ser vi resultatet. I stora delar av världen har samma destruktiva politik förts, en politik vars främsta härförare kom att bli Margret Thatcher, fortfarande med samma resultat.