Vänsterpartiet Mark

Extrainsatt Vänsterträff 14 april klockan 18.30

Kom och lyssna på Jonas tillsammans med oss! Vi ses i lokalen, Stationsgatan 8 i Kinna klockan 18.30

Vänsterpartiets partistyrelse uppmanar alla partiföreningar att kalla till ett medlemsmöte torsdagen den 14 april. Då kommer Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt hålla ett websänt tal, på samma sätt som i höstas, som handlar om budgetförhandlingarna och tankar och strategier framöver. De kommer att svara på frågor direkt i sändningen.

Starta gärna mötet kl. 18.30, för att vara beredda när sändningen börjar 19.00. Tanken är också att sändningen ska vara ett bra sätt att sätta igång en ganska allmänt hållen politisk diskussion i föreningen.

Det kan vara bra att förbereda det tekniska i god tid, t ex med externa högtalare till en dator eller en projektor i större föreningar. Försäkra er gärna om att föreningens ordförande har rätt e-postadress angiven i medlemsregistret. Vi kommer skicka ut en länk till sändningen till dem under dagen den 14 april. Det kommer inte att gå att se talet i efterhand, utan det kommer enbart att direktsändas.

 

Alla välkomna!

8 mars

8 mars internationella kvinnodagen

Välkomna till vår lokal

Stationsgatan 8 i Kinna kl 18.

Kvinnojouren i Mark kommer till oss och vi bjuder på en pajbuffé.

Väl mött kamrater!

 

Vänsterpartiet i Mark kommer att ha språkkafe för Nyanlända barn och vuxna följande datum.

Tisdagarna 15/12, 22/12 och 29/12.

Onsdagarna 6/1,  13/1,  20/1,  27/1,  3/2,  10/2 och 17/2.

kl 16-18:30 Stationsgatan 8 i Kinna.

Kontaktperson är Eva Johnels 0725 63 17 86

Kom gärna och hjälp till om du har möjlighet!

Ju fler vi är desto bättre.

Måndag 9 november KRISTALLNATTEN

Vi träffas på måndag 9 november kl 18 till minne av Kristallnatten. Ta med vad du vill äta och dricka. Vår ordförande Arthur håller ett kort anförande och sen pratar vi och diskuterar.

Alla hjärtligt välkoma!

Som vanligt Stationsgatan 8 i Kinna.

Vi vill satsa på barn och utbildning!

http://markbladet.se

Barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde den 13 maj. En av punkterna gällde att fastställa flerårsbudgeten för perioden 2016-2019. I en omvärldsanalys drog förvaltningen slutsatser om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målen med verksamheten.
Ett antal av dessa åtgärder skulle medföra en större ekonomisk ram för nämnden än vad som beslutats i tvåårsbudgeten för 2015-2016.
I omvärldsanalysen framgår det att åtgärderna är av en sådan vikt att en utökning av ramen för 2016 är befogad med hänsyn till verksamhetsmålen.

Uppnå rikets snitt
Som enda parti i barn- och utbildningsnämnden stöttade Vänsterpartiet förvaltningens kloka förslag på nödvändiga satsningar inom förskola och skola redan under kommande år. Förvaltningen vill bland annat att Marks kommun ska uppnå minst rikets snitt vad det gäller den ekonomiska satsningen per elev. Vidare vill förvaltningen att lönerna ska uppgå till minst snittet i Västra Götalandsregionen.
Vi vill påpeka vikten av satsningar för att uppnå visionen om att bli en av de 30 bästa skolkommunerna i Sverige.

Ansträngd verksamhet
Vi accepterar inte att de styrande i kommunen ytterligare skär ner inom en redan ansträngd verksamhet. Det är främst de barn och elever som redan i dag har det svårt som blir lidande vid fler nedskärningar.

För att kunna tillgodose behoven inom flera områden skulle det krävas ytterligare 10 Mkr vilket motsvarar drygt en procent av nämndens budget. Det anser vi att våra barn och unga är värda.
Kjell Andersson
och Malin Gemzell
för Vänsterpartiet i Barn-och utbildningsnämnden

1 2 3 8

Kommande möten

Söndag den 24 april, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 1 maj, klockan 11, Stationsparken
Tisdag den 17 maj, IDAHO-dagen, 18.00
Söndag den 12 juni, sommaravslutning
Söndag den 21 aug, klockan 16, vänsterträff
Lördag den 10 sep, Skene Marten - heldag
Söndag den 18 sep, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 23 oktober, klockan 16, vänsterträff
Onsdagen den 9 nov, kl 18 , Till minne av kristallnatten
Söndag den 29 nov, kl 18, första advent

Vänsterpartiet Mark

Följ Vänsterpartiet Mark på Twitter

Bildgalleri