Media

Stoppa mäns våld mot kvinnor

http://markbladet.se De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska ha använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Jonas Sjöstedt på (v)isit i Mark

http://markbladet.se Marks gymnasieskola och Lud­­vig Svensson fick besök av Vänster­partiets partiledare Jo­nas Sjöstedt i veckan. – Det var väldigt bra, säger han om besöket.

Förstagångsväljare frågade ut Sjöstedt

http://www.bt.se I går besökte Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt Marks gymnasieskola. I en fullsatt aula möttes han av gymnasieelevernas frågor om klimat, vapenindustri och sexism. – Det är slående hur mycket ungdomarna vet om politik, sa Sjöstedt efter sin presentation.

Våga vänstra, våga utveckla landsbygden

http://markbladet.se/ Sveriges välfärd blir allt mer ojämnt fördelad. Drygt 90 000 fler anställda krävs enbart för att upprätthålla da­gens kvalitet i välfärden till år 2030. Det visar TCO i en rapport.  

EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ- Vänsterpartiet 40:e kongress

Jonas Sjösteds inledningstal http://www.youtube.com Kongressen är öppen! Efter ett hälsningsanförande från Vänsterpartiet Storstockholms ordförande Seluah Alsaati och musikunderhållning, öppnade Jonas Sjöstedt formellt kongressen. I samband med det höll han ett öppningsanförande präglat av stort självförtroende.

Vänsterpartiet är ett medvetet EU kritiskt parti – Replik till Ida Jennersjö

http://markbladet.se Ida påpekar i sin replik om Vänsterpartiets miljöpolitik att vi inte tar EU på allvar. När det gäller gränsöverskridande och globala miljöproblem är EU en viktig aktör och till exempel art och habitatdirektivet, samarbete kring Östersjön och de nyligen skärpta avgaskraven för ny­producerade bilar är exempel på där EU är ett fungerande forum för miljöfrågor som kräver gemensamt ansvar. Det är EU som stått på den svenska miljörörelsen sida när det gäller den kritiserade vargjakten. Vi välkomnar de initiativen.

Bekämpa våldet mot kvinnor

http://markbladet.se I måndags den 25 november var det den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag.  

Klimatinvestera för nya jobb, för bättre miljö och för utökad välfärd

http://markbladet.se I dagarna briserade ett ex­t­remt oväder över Filip­pinerna med katastrofala konsekvenser för lokalbefolkningen. Detta är bara ett i raden av de allt oftare förekommande extrema väder vi sett det senaste decenniet. Även om inte just detta oväder med säkerhet går att härleda till klimatförändringarna så vet vi att ökad temperatur ökar risken för dessa typer av extremt väder.