Media

5 000 fler utbildningsplatser för unga

http://markbladet.se Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm. Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänster­partiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.

Huvudanförande i allmänpolitiskdebatt – Kommunfullmäktige 19 juni

Vad är ett läge för det goda livet? Marks kommun – Läge för det goda livet… Detta är kommunens slogan, men vad innebär den egentligen? För Vänsterpartier ställer vår slogan krav på att vi som kommun tar vårt ansvar och levererar ett läge för det goda livet. För vår slogan införlivas inte av sig självt. För att detta ska ske krävs det handlingskraft och rätt politiska beslut. Vänsterpartiet Mark är beredda att ta detta ansvar.

Insändare – Landsbygden behöver rätt politiska beslut

  http://markbladet.se Till Pontus Johansson, ordförande & Leif Sternfeldt, gruppledare, Centerpartiet Mark. I Centerpartiets kommentar beskrivs ett socialliberalt budskap. Vänsterpartiet önskar att detta faktiskt var Centerpartiet. Det Center­parti som det en gång var. Men vad har hänt i verkligheten? Faktum är att sedan 2006 då Centerpartiet tillsammans med Alliansen haft makten har landsbygden mer och mer utarmats till fördel för städerna.

Motion – Anta ett Funktionshinderpolitiskt program

2013-05-22 Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, elöverkänslighet eller rörelsehinder. Andelen personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen 16 – 29 år har mer än var tionde person en funktionsnedsättning.

Spara inte på kompetensens bekostnad!

Pressmeddelande 2013-05-20 I förra veckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden om sin Mål och Resultatplan, däri ingick också en höjning av pedagogernas löner. Lärarfacket hade begärt 4,5 procent men förslaget från förvaltningen låg på endast 3,5 procent. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta och anser att höjningen ska tillmötesgå fackets krav på 4,5 procent.

Satsa på Skene Lasarett!

Pressmeddelande 2013-05-17 I dagarna har vi fått information vi media om förestående nedskärningar på Skene Lasarett. 135 miljoner har plöjts ner i renoveringar som bland annat innefattar nya fina vårdavdelningar.