Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mark

Våga vänstra, våga utveckla landsbygden

http://markbladet.se/ Sveriges välfärd blir allt mer ojämnt fördelad. Drygt 90 000 fler anställda krävs enbart för att upprätthålla da­gens kvalitet i välfärden till år 2030. Det visar TCO i en rapport.  

Vänsterpartiet är ett medvetet EU kritiskt parti – Replik till Ida Jennersjö

http://markbladet.se Ida påpekar i sin replik om Vänsterpartiets miljöpolitik att vi inte tar EU på allvar. När det gäller gränsöverskridande och globala miljöproblem är EU en viktig aktör och till exempel art och habitatdirektivet, samarbete kring Östersjön och de nyligen skärpta avgaskraven för ny­producerade bilar är exempel på där EU är ett fungerande forum för miljöfrågor som kräver gemensamt ansvar. Det är EU som stått på den svenska miljörörelsen sida när det gäller den kritiserade vargjakten. Vi välkomnar de initiativen.

Bekämpa våldet mot kvinnor

http://markbladet.se I måndags den 25 november var det den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag.  

Klimatinvestera för nya jobb, för bättre miljö och för utökad välfärd

Solpanelerna på Simonsland i Borås
http://markbladet.se I dagarna briserade ett ex­t­remt oväder över Filip­pinerna med katastrofala konsekvenser för lokalbefolkningen. Detta är bara ett i raden av de allt oftare förekommande extrema väder vi sett det senaste decenniet. Även om inte just detta oväder med säkerhet går att härleda till klimatförändringarna så vet vi att ökad temperatur ökar risken för dessa typer av extremt väder.

Läge för den goda kulturen och fritiden

http://markbladet.se Vänsterpartiet Mark vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet, ett samhälle där vi ger människor möjligheter att växa och utvecklas. För att alla barn och ungdomar oavsett plån­bok och bakgrund ska få möjlighet att växa och utvecklas på jämlika villkor är det viktigt att det finns kultur- och fritidsgårdsverksamhet.

Marks läge för den goda utbildningen

http://markbladet.se Marks kommun har de senaste åren genomgått ett ekonomiskt stålbad. Vi har år på år tvingats spara in på ett av de områden som är viktigast för vår egen framtid, nämligen utbildning. Vän­ster­partiet Mark ser dock att besparingarna inte har varit en nödvändighet utan ett resultat av beslut tagna av Alliansen och MP i Mark.

Höjd skatt ska ge (V)älfärd

http://markbladet.se Mark Höj skatten, satsa på välfärden, kulturen och miljön. Det kräver V i sin budget där ett långsiktigt perspektiv eftersträvas. Aldrig har Vänsterpartiet i Mark redovisat en så gedigen budget som alternativ till regerande Alliansens. En budget för de kommande fyra åren som genomsyras av satsningar på välfärden. – Vi vill utveckla inför framtiden och inte bara klara av ekonomin nu, säger Emil Persson Torgerson (V).