Okategoriserade

Karins inledning i debatten i KF 28/3

Torsdagen 28/3 var det vägledningsdebatt i Kommunfullmäktige. Här kommer Karins inledningsanförande i textform:

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma…

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma skulle Mark bli en kommun där jobben är trygga, där kvinnor o män är mer jämställda,där barn och unga har välfungerande skolor och där våra äldre kan få den omsorg de har behov av i högre utsträckning.

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma skulle Mark bli en kommun där det byggs tillräckligt med bostäder till rimliga hyror. Det skulle kunna bidra till att t.ex. våra ungdomar stannar i kommunen och att andra väljer att flytta hit.

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma skulle Mark som kommun bli en mycket mer attraktiv arbetsgivare- vilket ju är en förutsättning för att lösa behovet av arbetskraft , minska sjukskrivningarna och att få behålla den personal vi har. Alla måste få rätt att jobba heltid om man så önskar,lönerna måste bli likvärdiga med våra grannkommuners och vi skulle införa 6-timmars arbetsdag med början på något av våra äldreboenden. Dessa åtgärder skulle också bidra till att öka jämställdheten – då hela 82% av våra anställda är kvinnor.

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma så skulle Mark kunna erbjuda mer att göra på fritiden för våra ungdomar. Det behövs fler mötesplatser i hela kommunen, fritidsgårdar och replokaler är några exempel. För att våra unga verkligen ska få komma till tals vill vi att arbetet med att starta upp ett ungdomsråd påskyndas. För att ge ungdomar som hamnat snett i tillvaron en framtidstro behöver det förebyggande  och stödjande arbetet förstärkas bl. a. genom att vi anställer fältassistenter, en fråga som vi i dag uppmärksammar genom en motion och som borde vara en självklarhet i en kommun av Marks storlek.

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma så skulle Marks kommun öka tempot i miljöarbetet och i det brådskande arbetet med åtgärder mot klimatförändringarna.Att vi fått en miljöstrateg på plats ser vi som mycket positivt. Nu måste vi vuxna  visa våra barn o unga att vi tar klimathotet på största allvar. Det finns ingen tid att förlora!

Om Vänsterpartiet fick vara med och bestämma så skulle all välfärd o service bedrivas i kommunal regi-  t. ex. hemtjänst o personlig assistans, vi behöver också se över möjligheten att bedriva färdtjänsten från hemmaplan.Vi får alldeles för ofta signaler om att den inte fungerar på ett acceptabelt sätt.

Att säkra välfärden är vårt viktigaste grunduppdrag och till det behövs det mer resurser.

Staten sänker skatter för de redan rika och det har lett till stora nedskärningar i välfärden.

Så länge den politiken fortgår så ser vi ingen annan möjlighet än att höja kommunalskatten – något som fler o fler kommuner tvingats göra på senare år. Vi måste kunna garantera att människors basbehov tillgodoses på ett bra sätt.

Så skulle det bli om Vänsterpartiet fick  bestämma!

Karin Jageby

 

 

 

                                                                                                   

Skriv en kommentar