Information

Information om vårt samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna

Efter att Vänsterpartiet de senaste fyra åren haft samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna, där vi haft gemensamma gruppmöten inför nämndmötena, har vi i V på ett medlemsmöte beslutat att bryta det samarbetet.

När S nu tar ytterligare ett steg till höger, och sviker sin ideologi ännu mer, så kan vi inte se att det finns en bra grund för att V ska fortsätta samarbetet.

Vi kan inte annat än beklaga att V nu är det enda kvarstående socialistiska alternativet i Marks kommun, och nu också är det enda parti som vill garantera att det inte förs en borgerlig politik i kommunen.

 

Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar