Insändare

Vilket Sverige vill vi egentligen ha?

Länk till insändaren

Socialdemokraterna vill att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast och att lagstiftningen inte kan väsentligt skilja sig från övriga länderna i EU.

Bland förslagen som presen­terats fanns: ”Behålla gräns­kontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov”, ”Riva upp dagens modell med eget boende (EBO)” och ”kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet”, som förstärkt åldersprövning.
Frågan vi ställer är helt enkelt om det är detta som S vill – Vilket Sverige vill de då egentligen ha?
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att Sverige ska värna rätten att söka asyl. I grunden handlar en human asylpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna finna en fristad. Asylrättens framväxt var ett stort framsteg för mänsk­­liga rättigheter.
Det är idag fler människor på flykt i vår del av världen än någonsin tidigare i historien. Krig, förtryck, klimatförändringar och fattigdom driver människor att fly eller söka ett bättre liv. Sverige och EU är, med sin utrikespolitik och stora vapenexport, en bidragande del till att människor behöver fly. Över Europa sker stora inskränkningar i möjligheten för flyktingar att söka skydd. Asylrätten vittrar sönder. Genom åtstramningarna i den svenska flyktingpolitiken bidrar Sverige till en kapplöpning mot botten.

Politik inte ett maktspel
Den svenska flyktingpolitiken har stramats åt hårt. Detta drabbar enskilda asylsökande men även sammanhållningen i vårt land. Istället för att se möjligheten med att växa som land, har samhällsklimatet hårdnat. Rasism och avhumanisering av människor på flykt används som argument för att inskränka asylrätten. Vi vet att med rätt politik kan ett tillskott av flyktingar hjälpa Sverige att lösa problemen med avfolkningshotade bygder, en åldrande befolkning och en välfärd i skriande behov av fler anställda. Vänsterpartiet är en del av den rörelse som protesterar mot inskränkningarna i asylrätten.

Sverige behöver ett starkare Vänsterparti. För oss är inte politik ett maktspel, en cynisk tävling om vem som kan blockera och sabotera mest, eller om vem som ska regera med vem. Vi har inte engagerat oss i politiken för att gynna oss själva och göra karriär. För oss handlar hela vår politiska gärning om att skapa ett samhälle som gör livet bättre för alla. För oss hänger ideologi och praktik ihop.
Vilket Sverige ska vi egentligen ha?

Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar