Media

Vänsterpartiet är ett medvetet EU kritiskt parti – Replik till Ida Jennersjö

http://markbladet.se

Ida påpekar i sin replik om Vänsterpartiets miljöpolitik att vi inte tar EU på allvar. När det gäller gränsöverskridande och globala miljöproblem är EU en viktig aktör och till exempel art och habitatdirektivet, samarbete kring Östersjön och de nyligen skärpta avgaskraven för ny­producerade bilar är exempel på där EU är ett fungerande forum för miljöfrågor som kräver gemensamt ansvar. Det är EU som stått på den svenska miljörörelsen sida när det gäller den kritiserade vargjakten. Vi välkomnar de initiativen.

Samtidigt finns det problem med EU:s miljöarbete. Lobbyismen är stark inom unionen och marknaden är överordnad både hälsa och miljö. EU har valt att klassa palmolja som biobränsle och öppnat upp för försäljning av ett bränsle vars nackdelar för biologisk mångfald och klimat vida överstiger dess gynn­samma verkan. Den fria rörligheten för varor och direktivet om offentlig upphandling har lett till ökade transporter inom unionen.

Jennersjö efterlyser att V bekänner färg angående EU och (V)i är det enda partiet som är konsekvent i vår EU-politik. Förra EU-parlamentsvalet var så gott som samtliga partier som ställde upp ”EU-kritiska” för att attrahera en ännu utbredd EU-skeptisk massa bland väljarna men i praktiken är de sällan kritiska. Flera granskningar av parlamentets arbete har visat att de EU-kritiska partierna också är de som är aktivast i parlamentet och granskar makten. Vän­ster­partiet är konsekvent i att vi motsätter oss ökad överstatlighet, korruption och brist på insyn i EU-byråkratin.

Ida Jennersjö och andra som är nyfikna på Vän­sterpartiets miljöpolitik är välkomna att möta oss och diskutera när vi är ute på aktiviteter eller har öppet hus möten.

 

Markus Holmquist

Johan Lindkvist

Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar