Media

Läge för den goda kulturen och fritiden

http://markbladet.se

Vänsterpartiet Mark vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet, ett samhälle där vi ger människor möjligheter att växa och utvecklas. För att alla barn och ungdomar oavsett plån­bok och bakgrund ska få möjlighet att växa och utvecklas på jämlika villkor är det viktigt att det finns kultur- och fritidsgårdsverksamhet.

 Under flera år har Mark gått från att ha en aktiv fritidsgårdsverksamhet till att istället ha en öppen ungdomsverksamhet där ungdomar själva, då de till exempel vill starta ett band kan få hjälp av kommunen. Vänsterpartiet ser dock att det finns ett behov av att oftare kunna ha öppet våra fritidsgårdar i hela kommunen. Vi vet att den öppna ungdomsverksamheten inte når alla ungdomar som tidigare var på fritidsgårdarna. Av samma anledning finns det även ett behov av att ha öppet fritidsgårdarna längre tid på kvällarna. För att göra detta möjligt satsar Vänsterpartiet Mark på fler fritidsledare. Vilket skulle göra det möjligt att oftare kunna ha öppet fritidsgårdarna på eftermiddagarna men även på kvällarna.

2008 vann Marks kommuns Kulturskola priset ”Sveriges bästa Kultur­sko­la”. Vi var väldigt stolta över detta och samtidigt väldigt besvikna över det som hände strax efteråt. Knappt hade Kultur­skolan hunnit fira klart innan stora nedskärningar bankade på dörren. I dag, nästan sex år senare, är Kulturskolan bara en bråkdel av vad det den en gång var med färre val av kulturut­övande för barn och ungdomar att kunna välja mellan. Trots detta är det ofta kö till Kulturskolans kurser vilket tydligt visar på behovet av en utökad verksamhet. Vänsterpartiet Mark satsar på fler lärare i kulturskolan. Detta för att vi vill att Kulturskolan åter igen ska nå upp till Sveriges bästa Kul­tur­skola. För att detta ska ske, är ett första steg att minska köerna till de kurser som finns idag.

Vi vill se en Kulturskola där vi ger barn och ungdomar möjligheter att växa och utvecklas. Där det finns ett brett utbud av olika sorters kultur för barn och ungdomar att välja mellan. För kultur är ingen lyxvara för vissa utvalda att njuta av. Kultur är det som får samhället att hålla samman, ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Det är därför som vi väljer att satsa på ett ”Mark – läge för den goda kulturen och fritiden”.

Emil Persson Torgerson Ordförande Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar