Val2014

I en politik för det goda livet ingår kulturen!

http://markbladet.se I Marks kommun är det Kultur- och fritidsnämnden (KFN) som har ansvar för att kommunens medborgare ska få del av kultur på lika villkor. Det är fastslaget att nämndens verksamhet ska präglas av service och ett tydligt brukarperspektiv. Barnkonventionen och även jämställdhetsperspektivet ska be­aktas i planeringen så att ojämlikhet och diskriminering motverkas. Till detta har vi mindre än två procent av hela kommunens budget.

Vänsterpolitik för bättre företagarmiljö

http://markbladet.se I Markbladet den 20 augusti ifrågasätter folkpartisten Egon Svensson Vänsterpartiets politiska vilja att få bort vinster ur välfärden. Han tycker det är konstigt att vi i Vänsterpartiet tycker att det är okej med att ta ut vinst när man bygger hus, men inte när man tar hand om folk. Nu utgår jag från att Egon Svensson givetvis förstår skillnaden på en byggnad i betong och en människa av kött och blod. Men för sakens skull vill jag ändå förtydliga en del saker angående Vänsterpartiets politik för företag.

Skattehöjning och invånarantal

http://markbladet.se Genom Markbladet fick vi en fråga. Hur ser vår syn på skattehöjning ut och hur stämmer skattehöjning med vår målsättning om att öka invånarantalet i kommunen, om en ökad kommunalskatt skulle verka avskräckande för fler att flytta till Mark? Vi har i alla debatter påpekat, att en bra kommunal service är grunden för tillväxt både när det gäller antalet invånare och företag.

Spelet om välfärden

imagehttps://itunes.apple.com/se/app/spelet-om-valfarden/id898569207?mt=8 Om du har iPhone så har du väl inte missat valets hetaste spel. ”Spelet om välfärden” ladda ner och sätt stopp för de privata vinsterna i välfärden.