Budget

”Markalliansens” nya kläder?

Återigen har årets budgetdebatt i fullmäktige ägt rum. Då skattesatsen av någon märklig anledning fastställdes redan i oktober fanns små förutsättningar att komma med nya yrkanden. Ack den som ger sig! Vi vänsterpartister lade fram yrkande på sammanlagt 16 miljoner i enlighet med våra vallöften. Väl medvetna om att vi skulle bli nedröstade. Vår verklighetsbild skiljer sig markant från de övriga partier som sitter i fullmäktige.  

Vi kommer göra allt vi kan!

Samtliga partier gick till val på mer resurser till äldre, skola, barnomsorg och återtag av tidigare gjorda försämringar i kollektivtrafik och färdtjänst. Ändå stannade det i tomma löften.

Träff för nya och nygamla medlemmar samt sympatisörer

Är du en av alla tusentals människor som blivit medlemmar i Vänsterpartiet under 2014,  eller kanske en av alla tusentals som funderar på att organisera dig i det parti som på riktigt driver en socialistisk och feministisk politik på en ekologisk grund?  Eller är du kanske bara sugen på att komma och fika och diskutera politik för en kväll? Då får du absolut inte missa denna träff. Har du dessutom någon vän som är intresserad av Vänsterpartiet och som bor i Mark? Tipsa då gärna om träffen.

Ökat förtroende

http://markbladet.se Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9 procent till 6,7 procent vilket gör att vi får ytterligare ett mandat och har nu fyra mandat i kommunfullmäktige.

Bli medlem i Vänsterpartiet du också!

blimedlem Aldrig har det varit så viktigt att engagera sig för en solidarisk politik för ökad rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och miljöansvar. Vänsterpartiet kämpar vidare, vi ger aldrig upp. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto starkare är vi.

Tack för ett ökat förtroende!

Tack till alla er som röstat på Vänsterpartiet i Mark. Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9% till 6,7% vilket gör att vi får ytterligare  ett mandat och har nu fyra mandat. Självklart gör detta att vi på ett starkare sätt kan föra fram vår politik. En politik för en ökad välfärd, större fokus på jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor, ett strategiskt miljö- och klimatarbete, Billigare kollektivtrafik, en stärkt kultur och en ökad kommunal service i hela kommunen. Vänsterpartiet gör skillnad. Nu ska vi se till att vara med och skapa en ny politik i Mark. Dags för nytt styre och...

I en politik för det goda livet ingår kulturen!

http://markbladet.se I Marks kommun är det Kultur- och fritidsnämnden (KFN) som har ansvar för att kommunens medborgare ska få del av kultur på lika villkor. Det är fastslaget att nämndens verksamhet ska präglas av service och ett tydligt brukarperspektiv. Barnkonventionen och även jämställdhetsperspektivet ska be­aktas i planeringen så att ojämlikhet och diskriminering motverkas. Till detta har vi mindre än två procent av hela kommunens budget.