Okategoriserade

Vi vill satsa på barn och utbildning!

http://markbladet.se Barn- och utbildningsnämnden hade sammanträde den 13 maj. En av punkterna gällde att fastställa flerårsbudgeten för perioden 2016-2019. I en omvärldsanalys drog förvaltningen slutsatser om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målen med verksamheten. Ett antal av dessa åtgärder skulle medföra en större ekonomisk ram för nämnden än vad som beslutats i tvåårsbudgeten för 2015-2016. I omvärldsanalysen framgår det att åtgärderna är av en sådan vikt att en utökning av ramen för 2016 är befogad med hänsyn till verksamhetsmålen. Uppnå rikets snitt Som enda parti i barn- och utbildningsnämnden stöttade Vänsterpartiet förvaltningens kloka förslag på nödvändiga satsningar...

Vår vision går längre och sker inte på andra verksamheters bekostnad

http://markbladet.se Återigen har ”årets” allmänpolitiska debatt ägt rum i Marks fullmäktige, ämnet för debatten var tillväxt. För mig är det givetvis samma sak som företagstillväxt och etablering av nya företag i Marks kommun. Med andra ord, arbetstillfällen för kommunens invånare. Inom arbetarrörelsen har vi alltid försökt att knyta an till innovation och kunskapsutveckling. Den ska vara bred och progressiv och även delas av så många som möjligt. Lägger ribban högre Vi behöver kreativitet och spetskunskap för att utveckla moderna företag i en alltmer globaliserad konkurrens. För oss är det därför viktigt att påpeka att vi har en mycket kreativ region...

Öppet brev till Markalliansen och kommunalråd Margareta Lövgren

http://markbladet.se Samtliga partier i fullmäktige arbetar på en gemensam värdegrund. Här gäller respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Detta är principer som vi aldrig kan lägga åt sidan, minst av allt om vi ska uppnå det goda livet i Mark för kommunens samtliga invånare. I den styrande majoritet, Markalliansen, ingår förutom m,c,mp fp och kd också Markbygdspartiet. Deras främsta företrädare är Henry Sandahl. Vi har nu de senaste dagar kunnat följa i massmedia hur Hr Sandahl avslöjar sin djupt rasistiska och ytterligt odemokratiska männi­skosyn. Vi fick höra och läsa om hans uttalanden kring det kommande flyktningboendet i Gullberg,...

17 maj – IDAHOT i Mark!!

Den 17 maj uppmärksammas Internationella Dagen Mot Homo-Bi och transfobi över hela världen! I Mark får Vänsterpartiet och Ung Vänster besök av Vänsterpartiets gruppledare och utrikestalesperson riksdagsledamot Hans Linde. Vi kommer att samtala om normer och HBTQ-frågor ur ett vänsterperspektiv. 0901257862125_Max Hans Linde Sedan oktober 2010 är Hans gruppledare i Vänsterpartiet i riksdagen. Innan han blev riksdagsledamot var Linde studerande och arbetade som timvikarie inom den offentliga sektorn. Linde, som varit vice förbundsordförande för Ung Vänster, är sedan 2010 ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse, samt dess verkställande utskott....

Fira Första maj med Vänsterpartiet i Mark!

Kl. 11 Stationsparken i Kinna Tal, musik, poängpromenad, aktiviteter för de minsta och förtäring. Vid dåligt väder har vi tillgång till Kinnaborgssalen. Musik av Pelle Jageby. Tal av företrädare för Ung Vänster och Vänsterpartiet i Mark.Oscar Dahlen talar från UV.

8 mars med Viola Claesson och Vänsterpartiet i Mark

Välkommen att fira internationella kvinnodagen i Vänsterpartiets lokal Stationsgatan 8 Kinna! Kl 15:00 dukar vi upp kaffe med tårtbuffé Dagen till ära kommer vi få lyssna och samtala med Viola Claesson, miljö- och kvinnokämpe. Vi kommer också att få lyssna till Amanda Frisk som framför sina egna låtar. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

”Markalliansens” nya kläder?

Återigen har årets budgetdebatt i fullmäktige ägt rum. Då skattesatsen av någon märklig anledning fastställdes redan i oktober fanns små förutsättningar att komma med nya yrkanden. Ack den som ger sig! Vi vänsterpartister lade fram yrkande på sammanlagt 16 miljoner i enlighet med våra vallöften. Väl medvetna om att vi skulle bli nedröstade. Vår verklighetsbild skiljer sig markant från de övriga partier som sitter i fullmäktige.