Media

Läge för den goda kulturen och fritiden

http://markbladet.se Vänsterpartiet Mark vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet, ett samhälle där vi ger människor möjligheter att växa och utvecklas. För att alla barn och ungdomar oavsett plån­bok och bakgrund ska få möjlighet att växa och utvecklas på jämlika villkor är det viktigt att det finns kultur- och fritidsgårdsverksamhet.

Marks läge för den goda utbildningen

http://markbladet.se Marks kommun har de senaste åren genomgått ett ekonomiskt stålbad. Vi har år på år tvingats spara in på ett av de områden som är viktigast för vår egen framtid, nämligen utbildning. Vän­ster­partiet Mark ser dock att besparingarna inte har varit en nödvändighet utan ett resultat av beslut tagna av Alliansen och MP i Mark.

Höjd skatt ska ge (V)älfärd

http://markbladet.se Mark Höj skatten, satsa på välfärden, kulturen och miljön. Det kräver V i sin budget där ett långsiktigt perspektiv eftersträvas. Aldrig har Vänsterpartiet i Mark redovisat en så gedigen budget som alternativ till regerande Alliansens. En budget för de kommande fyra åren som genomsyras av satsningar på välfärden. – Vi vill utveckla inför framtiden och inte bara klara av ekonomin nu, säger Emil Persson Torgerson (V).

Jonas Sjöstedt: Vi vill ha vänsterpartister som ministrar

http://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-vi-vill-ha-vansterpartister-som-ministrar/ Vänsterpartiet håller Vänsterdagar på Malmö Högskola i helgen. 700 deltagare har bänkat sig på seminarier med teman som ”Så vinner du valet i din kommun”, ”Att höja kvinnors löner” och ”Vita jobb”. Det är vänsterpartister från hela landet, från storstäder, förorter och landsbygd som har samlats för att diskutera vänsterns politik. Jonas Sjöstedt höll ett tal under eftermiddagen där han berättade om de framgångar som partiet haft, samtidigt som han menade att partiet måste fråga sig hur partiet ska kunna få ett ännu större stöd.

5 000 fler utbildningsplatser för unga

http://markbladet.se Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm. Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänster­partiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.