Media

Höjd skatt ska ge (V)älfärd

http://markbladet.se Mark Höj skatten, satsa på välfärden, kulturen och miljön. Det kräver V i sin budget där ett långsiktigt perspektiv eftersträvas. Aldrig har Vänsterpartiet i Mark redovisat en så gedigen budget som alternativ till regerande Alliansens. En budget för de kommande fyra åren som genomsyras av satsningar på välfärden. – Vi vill utveckla inför framtiden och inte bara klara av ekonomin nu, säger Emil Persson Torgerson (V).

Jonas Sjöstedt: Vi vill ha vänsterpartister som ministrar

http://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-vi-vill-ha-vansterpartister-som-ministrar/ Vänsterpartiet håller Vänsterdagar på Malmö Högskola i helgen. 700 deltagare har bänkat sig på seminarier med teman som ”Så vinner du valet i din kommun”, ”Att höja kvinnors löner” och ”Vita jobb”. Det är vänsterpartister från hela landet, från storstäder, förorter och landsbygd som har samlats för att diskutera vänsterns politik. Jonas Sjöstedt höll ett tal under eftermiddagen där han berättade om de framgångar som partiet haft, samtidigt som han menade att partiet måste fråga sig hur partiet ska kunna få ett ännu större stöd.

5 000 fler utbildningsplatser för unga

http://markbladet.se Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm. Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänster­partiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.

Huvudanförande i allmänpolitiskdebatt – Kommunfullmäktige 19 juni

Vad är ett läge för det goda livet? Marks kommun – Läge för det goda livet… Detta är kommunens slogan, men vad innebär den egentligen? För Vänsterpartier ställer vår slogan krav på att vi som kommun tar vårt ansvar och levererar ett läge för det goda livet. För vår slogan införlivas inte av sig självt. För att detta ska ske krävs det handlingskraft och rätt politiska beslut. Vänsterpartiet Mark är beredda att ta detta ansvar.

Insändare – Landsbygden behöver rätt politiska beslut

  http://markbladet.se Till Pontus Johansson, ordförande & Leif Sternfeldt, gruppledare, Centerpartiet Mark. I Centerpartiets kommentar beskrivs ett socialliberalt budskap. Vänsterpartiet önskar att detta faktiskt var Centerpartiet. Det Center­parti som det en gång var. Men vad har hänt i verkligheten? Faktum är att sedan 2006 då Centerpartiet tillsammans med Alliansen haft makten har landsbygden mer och mer utarmats till fördel för städerna.

Motion – Anta ett Funktionshinderpolitiskt program

2013-05-22 Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, elöverkänslighet eller rörelsehinder. Andelen personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen 16 – 29 år har mer än var tionde person en funktionsnedsättning.