Media

Insändare – Alla har rätt att behandlas lika

http://markbladet.se Den 17:e maj är det IDAHO – Internatio­nella dagen mot homofobi. På denna dag uppmärksammas särskilt HBTQ frågor över hela världen.  ”Hur många i publiken är heterosexuella?”  Härom veckan såg jag en show av Jonas Gardell. Av alla cirka 800 åskådare var det bara några få som räckte upp handen när frågan ställdes. Inte för att majoriteten av åskådarna (till mestadel övre medelålder) faktiskt inte var heterosexuella. Utan helt enkelt för att de inte ville svara annorlunda utifrån den norm som för tillfället rådde.

Insändare – Arbete, rättvisa, välfärd

http://markbladet.se Sverige håller på att slitas isär efter år av dränerad offentlig service och omvänd fördelningspolitik – nu ser vi resultatet. I stora delar av världen har samma destruktiva politik förts, en politik vars främsta härförare kom att bli Margret Thatcher, fortfarande med samma resultat.