Styrelsen

Ordförande
Arthur Thiry

Kassör
Elisa Brånin

Ledamöter

Beatrix Wiberg

Oskar Dahlén

Malin Gemzell

Ersättare

Mentor Pasha

Zlata Damberg