Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Arthur Thiry

Kassör
Madeléne Jensen

Ledamöter

Karin Jageby

Anders Svensson

Cecilia Wiklund

Ersättare

Freddy Jensen

Therese Andersson