Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Cecilia Wiklund

Vice ordförande
Karin Jageby

Kassör
Madeléne Jensen

Sekreterare 
Therese Andersson

Ledamot
Anders Svensson

Ersättare
Freddy Jensen