Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Här kan du läsa mer om våra företrädare i kommunen. 

Kommunfullmäktige

Ordinarie
Karin Jageby (Gruppledare)
Arthur Thiry
Cecilia Wiklund
Emil Persson Torgerson

Ersättare
Freddy Jensen
Madeléne Jensen

Kommunstyrelsen

Ordinarie
Arthur Thiry

Ersättare
Karin Jageby

Socialnämnden

Ersättare
Cecilia Wiklund

Äldreomsorgsnämnden

Ordinarie
Madeléne Jensen 

Barn och utbildningsnämnden

Ordinarie
Arthur Thiry

Ersättare
Princella Lizarazu

Kultur och fritidsnämnden

Ordinarie
Karin Jageby

Teknik och servicenämnden

Ersättare
Robert Lapidus

Valnämnden

Ordinarie
Beatrix Wiberg

Ersättare
Helén Rosenberg

Demokratiberedningen

Ordinarie
Karin Jageby

Ersättare
Beatrix Wiberg