Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Här kan du läsa mer om våra företrädare i kommunen. 

Kommunfullmäktige

Ordinarie
Karin Jageby

Arthur Thiry

Anders Svensson

Beatrix Wiberg

Ersättare
Mikael Ehrnlund

Amanda Öberg

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Arthur Thiry

Ersättare
Karin Jageby

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättare

Arthur Thiry

Socialnämnden

Ordinarie
Cecilia Wiklund

Ersättare
 Zlata Damberg

Äldreomsorgsnämnden

Ordinarie

Madeléne Jensen 

Ersättare

Ulla-Maj Boss Ehrnlund

Barn och utbildningsnämnden

Ordinarie
Lena Persson

Ersättare
Kjell Andersson

Kultur och fritidsnämnden

Ordinarie
Karin Jageby

Ersättare
Freddy Jensen

Miljönämnden

Ersättare
Eva Johnels

Valnämnden

Ordinarie
Helen Rosenberg

Ersättare
Tobias Johansson

Demokratiberedningen

Ordinarie
Karin Jageby