Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mark

Ökat förtroende

http://markbladet.se Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9 procent till 6,7 procent vilket gör att vi får ytterligare ett mandat och har nu fyra mandat i kommunfullmäktige.

Bli medlem i Vänsterpartiet du också!

Aldrig har det varit så viktigt att engagera sig för en solidarisk politik för ökad rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och miljöansvar. Vänsterpartiet kämpar vidare, vi ger aldrig upp. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto starkare är vi.

Tack för ett ökat förtroende!

Tack till alla er som röstat på Vänsterpartiet i Mark. Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9% till 6,7% vilket gör att vi får ytterligare  ett mandat och har nu fyra mandat. Självklart gör detta att vi på ett starkare sätt kan föra fram vår politik. En politik för en ökad välfärd, större fokus på jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor, ett strategiskt miljö- och klimatarbete, Billigare kollektivtrafik, en stärkt kultur och en ökad kommunal service i hela kommunen. Vänsterpartiet gör skillnad. Nu ska vi se till att vara med och skapa en ny politik i Mark. Dags för nytt styre och...

I en politik för det goda livet ingår kulturen!

http://markbladet.se I Marks kommun är det Kultur- och fritidsnämnden (KFN) som har ansvar för att kommunens medborgare ska få del av kultur på lika villkor. Det är fastslaget att nämndens verksamhet ska präglas av service och ett tydligt brukarperspektiv. Barnkonventionen och även jämställdhetsperspektivet ska be­aktas i planeringen så att ojämlikhet och diskriminering motverkas. Till detta har vi mindre än två procent av hela kommunens budget.