Val2014

Bli medlem i Vänsterpartiet du också!

blimedlem

Aldrig har det varit så viktigt att engagera sig för en solidarisk politik för ökad rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och miljöansvar.

Vänsterpartiet kämpar vidare, vi ger aldrig upp. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto starkare är vi.

Läs mer

Tack för ett ökat förtroende!

Tack till alla er som röstat på Vänsterpartiet i Mark.

Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9% till 6,7% vilket gör att vi får ytterligare  ett mandat och har nu fyra mandat. Självklart gör detta att vi på ett starkare sätt kan föra fram vår politik. En politik för en ökad välfärd, större fokus på jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor, ett strategiskt miljö- och klimatarbete, Billigare kollektivtrafik, en stärkt kultur och en ökad kommunal service i hela kommunen.

Vänsterpartiet gör skillnad. Nu ska vi se till att vara med och skapa en ny politik i Mark.

Dags för nytt styre och ny politik!!

Läs mer

I en politik för det goda livet ingår kulturen!

http://markbladet.se

I Marks kommun är det Kultur- och fritidsnämnden (KFN) som har ansvar för att kommunens medborgare ska få del av kultur på lika villkor.
Det är fastslaget att nämndens verksamhet ska präglas av service och ett tydligt brukarperspektiv. Barnkonventionen och även jämställdhetsperspektivet ska be­aktas i planeringen så att ojämlikhet och diskriminering motverkas. Till detta har vi mindre än två procent av hela kommunens budget.

Läs mer

Kommande möten

Söndag den 24 april, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 1 maj, klockan 11, Stationsparken
Tisdag den 17 maj, IDAHO-dagen, 18.00
Söndag den 12 juni, sommaravslutning
Söndag den 21 aug, klockan 16, vänsterträff
Lördag den 10 sep, Skene Marten - heldag
Söndag den 18 sep, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 23 oktober, klockan 16, vänsterträff
Onsdagen den 9 nov, kl 18 , Till minne av kristallnatten
Söndag den 29 nov, kl 18, första advent

Vänsterpartiet Mark
Följ Vänsterpartiet Mark på Twitter
Bildgalleri