Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mark

Motion om Sommarlovskort 2019

Sedan 2015 har ungdomar mellan 15-19 år i Marks kommun oavsett vilken ekonomi deras familj har, fått möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommaren i hela Västra Götalandsregionen. Inför sommaren 2018 beslutade regeringen och senare regionfullmäktige att införa gratis sommarlovskort för alla elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen och majoriteten i regionen. När riksdagen i december röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag försvann däremot sommarlovskorten. Istället för jämlikhetsreformer prioriterar högern skattesänkningar och ett tredubblat Rut-avdrag. Därför har vi i Vänsterpartiet Mark lämnat in...

Motion – Anta ett Funktionshinderpolitiskt program

2013-05-22 Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning, elöverkänslighet eller rörelsehinder. Andelen personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen 16 – 29 år har mer än var tionde person en funktionsnedsättning.