Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Mark

Alla behöver hjälpas åt mot Corona

När en kris drabbar ett samhälle blir det tydligt hur mycket bättre vi klarar oss om vi hjälps åt. Nu när vi har en spridning av coronavirus i Sverige är det en självklarhet att skydda dem som riskerar att bli riktigt sjuka om de drabbas. Det är därför vi är extra noggranna när vi tvättar händerna och stannar hemma från jobbet om vi känner symptom. Det är därför vi tar hänsyn i vardagen till äldre personer i vår närhet eftersom de löper särskilt risk. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Vi gör det – för att vi bryr oss om varandra. Vänsterpartiet...

Inställda publika arrangemang

Bästa medlem, På grund av Coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in alla medlemsmöten och publika aktiviteter under mars månad. Nästa styrelsemöte äger rum den 8 april och vi hoppas då att vi kan besluta om att återuppta våra medlemsträffar. Vi ber att få återkomma med mer information så snart vi kan.

Moderat hyckleri

(Tack till Vänsterpartiet i Alingsås för texten) 240 miljarder kronor har skatterna sänkts med sedan slutet på 90-talet. Vårt offentliga ägande har försvagats och sålts ut till privata aktörer av högern. Nu står Ulf Kristersson och gapar om att staten inte är rustad för hanteringen av Corona-viruset. Regeringen bör enligt högerledaren bland annat omgående fixa ett statligt sjukvårdslager. Intressant dock att Kristerssons parti såg till med avregleringen av Apoteket år 2009 att det statliga ansvaret för krislager uppluckrades. Att varje dag år ut och år in driva politik som försvagar staten och urholkar resurserna verkar inte direkt vara en politik...

Information om vårt samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna

Efter att Vänsterpartiet de senaste fyra åren haft samarbete med Socialdemokraterna i nämnderna, där vi haft gemensamma gruppmöten inför nämndmötena, har vi i V på ett medlemsmöte beslutat att bryta det samarbetet. När S nu tar ytterligare ett steg till höger, och sviker sin ideologi ännu mer, så kan vi inte se att det finns en bra grund för att V ska fortsätta samarbetet. Vi kan inte annat än beklaga att V nu är det enda kvarstående socialistiska alternativet i Marks kommun, och nu också är det enda parti som vill garantera att det inte förs en borgerlig politik i...