Information

Inställda publika arrangemang

Bästa medlem,

På grund av Coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in alla medlemsmöten och publika aktiviteter under mars månad.

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 april och vi hoppas då att vi kan besluta om att återuppta våra medlemsträffar.

Vi ber att få återkomma med mer information så snart vi kan.

Skriv en kommentar