Motioner

Motion om Sommarlovskort 2019

Sedan 2015 har ungdomar mellan 15-19 år i Marks kommun oavsett vilken ekonomi deras familj har, fått möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommaren i hela Västra Götalandsregionen.
Inför sommaren 2018 beslutade regeringen och senare regionfullmäktige att införa gratis sommarlovskort för alla elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen och majoriteten i regionen.

När riksdagen i december röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag försvann däremot sommarlovskorten. Istället för jämlikhetsreformer prioriterar högern skattesänkningar och ett tredubblat Rut-avdrag.

Därför har vi i Vänsterpartiet Mark lämnat in en motion om Sommarlovskort till Kommunfullmäktige. Motionen kom upp det senaste mötet med Kommunfullmäktige (28/2) och det beslutades att skicka den vidare till Kommunstyrelsen. Vänsterpartiet Mark hoppas att motionen får gehör. Vi vill att ungdomar mellan 15-19 år i Marks kommun ska, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommaren i hela Västra Götalandsregionen.

http://mark.vansterpartiet.se/files/2019/03/Motion-om-Sommarlovskort-2019.-V-Mark.pdf

 

 

 

Skriv en kommentar