Valet 2018

Vägen till en bättre vård

Länk till insändaren i Markbladet

Det har betydelse vilken valsedel du väljer i valet till Västra Götalandsregionen 9 september. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för 1,7 miljoner människor i 49 kommuner.

Vi har idag en moderatledd blågrön ledning av regionen och vi vill byta ut den ledningen. Vänsterpartiet är de enda som är tydliga med att inte vilja införa fler vårdval i regionen. Vi vill inte samarbeta med dem som säger nej till jämställda löner.
Vi ser möjligheterna till en bättre personalpolitik; kortare arbetstid, bättre arbetsmiljö med fler arbetskamrater och högre lön i kvinnodominerade vårdyrken. I dag köper regionen alltför mycket arbetstid från bemanningsföretag till dubbla kostnaden. Framförallt sjuksköterskor har en mycket dyr och ineffektiv personalomsättning. Många som jobbar i olika vårdyrken orkar inte längre. De väljer bort regionen som arbetsgivare och väljer istället kommunerna eller byter yrke.
Sjukhusen har långa köer, överbelagda vårdavdelningar och personalbrist. Samtidigt räcker inte sjukhusens pengar till, utan de har stora underskott. Patienter riskerar morfinberoende av sin smärtlindring för att de inte får sina knän eller ryggar opererade. Vissa kroniskt sjuka ställs i kö och försämras under kötiden.  Ledningen har egentligen inga idéer om hur de ska lösa det.
De som har största behoven av vård ska få vård först. Vi tycker att vården ska ha mer resurser, för att bli den goda vård som vi i Västra Götaland förtjänar och behöver.  I vårt förslag till budget föreslår vi en skattehöjning med 30 öre för 2019. Det ger en miljard högre skatteintäkter som ska gå till att förbättra vården, och inte användas till vinster i privata företag i välfärdssektorn. Därför bör Du välja Vänsterpartiets valsedel i regionvalet 9 september för riktig vänsterpolitik!

Marjan Garmroudi (v), Borås, kandidat i regionvalet
Christin Stormvall (v), Tranemo, kandidat i regionvalet
Emil Persson Torgerson (v), Mark, kandidat i regionvalet

Skriv en kommentar