Valet 2018

Ett Sverige för alla!

 

Länk till insändaren i Markbladet

Vi i Vänsterpartiet går till val 9 september på temat ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”.

Vi som skriver här är kandidater i valet till regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen. Den viktigaste uppgiften för regionen är hälso- och sjukvården och här koncentrerar vi oss på frågan om den viktiga nära vården; vårdcentralen. Vi är angelägna om att det finns vårdcentraler på alla orter där de behövs och alla patienter ska bemötas likvärdigt och få vård efter sina behov.
En bra vårdcentral är lätt att nå på telefon eller mail. På en bra vårdcentral är det enkelt att boka en besökstid. En bra vårdcentral behöver både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, medicinska sekreterare och ännu fler yrkeskategorier.  För dem med kroniska sjukdomar är det viktigt att få träffa samma läkare, eller annan personal, vid varje besök för att vården ska bli bra. Särskilt för äldre människor är vårdcentralerna viktig. De skall inte i onödan behöva vänta i timmar på en sjukhusakut.

Bra anställningsvillkor
Vi måste erbjuda bra anställningsvillkor för att kunna behålla och rekrytera den personal som behövs och i många kvinnodominerade yrken krävs högre löner. Vi vill se en handlingsplan för hur vi ska kunna bryta beroendet av bemanningsläkare och istället ha fler anställda läkare. Det är allra svårast att rekrytera till landsbygden. Men det är ingen ursäkt för att inte lösa det, utan då får vi satsa mer på det. 
Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom många angelägna satsningar på sjukvården. Men det räcker inte. Vi ser till exempel hur den moderatledda borgerliga ledningen inte klarar att rekrytera och behålla vårdpersonal och hur sjukhusen inte klarar sina ekonomiska ramar. Vi väljer därför att föreslå att skatten till regionen höjs med 30 öre, vilket motsvarar 90 kronor för den som tjänar 30.000 kronor i månaden. Den miljard i högre intäkt som det ger regionen satsar vi helt på bättre sjukvård.
Nej till privata vinstuttag
Vi säger nej till privata vinstuttag från den sjukvård vi gemensamt finansierar. Vårdcentralerna lyder idag under en lagstiftning som avkräver oss marknadsstyrning och som leder till konkurrens istället för samarbete. Skattepengar skall gå till bättre vård, inte till privata vinstintressen.
Det här är Vänsterpartiets syn på hur vårdcentralerna ska bli ännu bättre än idag. Ett synsätt som vägleder vårt politiska arbete idag och efter valet 9 september.

Marjan Garmroudi (v), Borås, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Christin Stormvall (v), Tranemo, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Emil Persson Torgerson (v), Mark, kandidat till regionfullmäktige i höstens val

Skriv en kommentar