Insändare

Tänder ska inte vara en klassmarkör!

Länk till insändaren

Det är dyrt att gå till tandläkaren. Idag av­står var femte vuxen från att gå till tandläkaren och laga sina tänder för att det är för dyrt. Det behöver inte vara så. Man ska inte behöva få ont i magen, för att man får tandvärk.

Vi i Vänsterpartiet vill att tänderna ska vara en del av kroppen och att tandvård ska finansieras som annan vård. Då får vi en låg egenavgift och högkostnadsskydd och finansierar i övrigt tandvården solidariskt via skattsedeln.

 

 

Förbättringar
I väntan på att andra partier ska dela vår uppfattning om den stora reformen, som måste göras nationellt, har vi på olika sätt ändå genomfört förbättringar med jämlikhetsperspektiv.
Den senaste är att det i Västra Götaland kommer att bli möjligt att delbetala tandvården räntefritt. Då blir vi en föregångare i Sverige. Från 2019 vill vi att alla som är 65 år eller äldre får ett avgiftsfritt besök om året hos en tandhygienist och har tagit med det i vårt budgetförslag.
Vi tar steg för steg underifrån och vill höja åldern för den fria ungdomstandvården upp till 26 år i Västra Götaland. I dag har alla unga i landet fri tandvård upp till 22 år. Där har vi i Västra Götaland också varit en föregångare då flera steg togs under förra mandatperioden när vi var en del av den rödgröna ledningen.

En skamfläck
På nationell nivå har rege­ringen och Vänsterpartiet enats om att från 1 april i år höja det allmänna tandvårdsbidraget. För de som är 30-65 år är bidraget 300 kronor om året och de som är yngre eller äldre får 600 kronor.
Det är en skamfläck i ett välfärdsland att tänder ska vara en klassmarkör. Det ska inte behöva synas vid ett leende om man har pengar eller inte. Men tandvårdskostnader går att påverka med politiska beslut. Det har betydelse vilket parti du väljer i höstens val. En region för alla – inte bara några få.

Marjan Garmroudi (V), Borås, kandidat till regionfullmäktige
Christin Stormvall (V), Tranemo, kandidat till regionfullmäktige
Emil Persson Torgerson (V),  Mark, kandidat  till regionfullmäktige

Skriv en kommentar