Insändare

Replik på ”Vem betalar för…” v19 Kan inte blir tydligare än så här

 
 
Sällan blir skillnaderna mellan Moderat- och Vänsterpartipolitik tydligare än i denna fråga.
 
I förra veckan argumenterade ett flertal moderata politiker från Mark, med en klassisk högerretorik, för deras oro gällande frågan om kostnaden i följd av kommunfullmäktiges beslut om att låta ensamkommande asylsökande, som har fyllt 18 år och som befinner sig i en oavslutad asylprocess, få möjlighet att i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl. bo kvar i kommunen tills deras asylprocess är avslutad. Beslutet innebär även att berörda nämnder löpande ska särredovisa eventuellt extra uppkomna kostnader med anledning av beslutet och att eventuella budgetunderskott med anledning av detsamma ska hanteras i samband med bokslutet. (KF § 146/2017, 2017-10-26).

Prioriteringar
Mot detta, som de själva beskriver som ett ”fullkomligt ösande av pengar”, ställer de kostnader för LSS och äldreomsorg.
Som Vänsterpartister i Mark kan vi inget annat än djupt beklaga den bild som Moderaterna, som styr i Marks kommun, vill måla upp.
Vi måste även påminna dem om att kommunen under de senaste fyra året gjort ett totalt överskott på 294 miljoner samtidigt som de styrande genomfört kraftiga nedskärningar i LSS, äldreomsorg, skola och kultur m.m. Som vanligt handlar politik om prioriteringar.
För oss är det självklart att prioritera en stark välfärd utan vinstintressen men också ett jämlikt och solidariskt sam­­­­­­­hälle för alla och inte bara för de rikaste.

Amnesti
Vi kräver därför att en amnesti införs för de ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år.
Ensamkommande barn är extra hårt drabbade av S och MP regeringens omsvängning av migrationspolitiken och införandet av den tillfälliga asyllagen, som S nu vill förlänga. Migrationsverkets handläggningstider för ensamkommande barn är rekordlånga.
Den långa väntan med ett mycket osäkert slut skapar stor oro och ångest bland de ensamkommande, samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används uppvisar stora brister gör en amnesti nödvändig.

Karin Jageby
Artur Thiry
Cecilia Wiklund
Emil Persson Torgerson
Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar