1 MAJ

Tack för ett fantastiskt 1 maj firande!

 

Över hela landet samlade Vänsterpartiet över 40 000 personer på 1 maj och vi fick hundratals nya medlemmar. Tänk vad många vi är som vill ha ett rättvist, jämlikt samhälle! I Kinna firade vi arbetarrörelsens högtidsdag i Stationsparken med talare, sång och musik. 

Ett gråmulet Kinna mötte oss på tisdagsmorgonen. Kamrater ur partiföreningen samlades redan klockan 9 i lokalen för att bära fram alla saker som ett första maj-firande kräver, välkomna bandet och sätta igång med korvkokning och banderollpyntning av scenen. När klockan visade 10.30 inledde ordförande Arthur Thiry firandet med att hälsa alla välkomna och solen kikade stundtals fram genom molnen. Ida Legnemark, första namn på riksdagslistan för Sjuhärad, intog scenen och höll ett tal om solidaritet och jämlikhet i Sverige och världen. Ida inledde med dikten ”Jämlikhet”: 

Det är inte förbjudet att vara fattig, men det är opraktiskt. 
Det är inte brottsligt att vara färgad, men man blir straffad. 
Det är inte fel att vara kvinna, men det är ojämlikt. 
Det är inte nödvändigt att vara ung, vit, rik och man, men det underlättar. 

Idas tal hittar du i sin helhet här

Karin Jageby, vårt förstanamn på kommunlistan höll ett brandtal med en tydlig känga till den s.k. Markalliansen och berättade sedan vad vi i Vänsterpartiet vill förändra och förbättra i Mark. Karins tal i sin helhet hittar du i slutet av det här inlägget.  

Mellan talen underhöll John&Tonic´s med sång och musik. Precis som tidigare år hade vi pysselhörna för barnen och två härliga alster skapades under dagen. Årets insamling gick till Riksförbundet Majblomman, som arbetar för ett Sverige utan barnfattigdom. 

Firandet avslutades traditionsenligt med Internationalen och allsång, med John&Tonic´s och Pelle Jageby som ackompanjemang.

Tack till alla som förgyllde vårt firande av första maj 2018! Vi ses i valrörelsen.  

Det är vår tur nu! 

 

Karin Jagebys tal 1 maj 2018 

Kamrater, mötesdeltagare!! 

Det är vår tur nu! Det är Vänsterpartiets tur att få vara med och styra i Mark- efter åtta år av den oheliga, s.k. ”Markalliansens” minoritetsstyre. 

En allians som verkar mer och mer splittrad och som i sin ständiga spariver hela tiden naggar välfärden i kanten och istället för att göra verkstad- presenterar jättestora överskott i budgeten varje år. Det vill Vänsterpartiet ändra på! Det är vår tur nu!! 

 Den nionde september, om drygt fyra månader är det Markbornas tur att gå till valurnorna för att sätta betyg på den förda politiken- jag tror det blir ett IG!   

För det är vår tur nu! Vänsterpartiet vill arbeta för ett jämlikare Mark där alla ska ha samma möjligheter till arbete, utbildning och boende, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv, en bra miljö och en pålitlig omsorg, allt det som ingår i Välfärden. 

Det finns mycket att göra för att utveckla välfärden och till det krävs förstås pengar. De pengar som finns till detta är skattemedel – pengar som solidariskt ska betalas in av våra medborgare. Den solidariteten lyser med sin frånvaro från de rikaste i vårt land. De har stora förmåner och dessutom letar de upp alla upptänkliga luckor i lagen – och även utanför lagen – för att fegt och egoistiskt smita undan att betala för sig. Det är oerhörda summor som förts ut ur landet och hamnat i egna fickor via skatteparadisens bankfack. När Sverige fick sin första Alliansregering var bland det första man gjorde att ta bort bl.a. förmögenhets- gåvo- och arvsskatt. Vänsterpartiet har i Riksdagen velat återinföra dessa skatter men Sossarna och Miljöpartiet har varit alldeles för fega för att ställa upp på våra förslag, man vill ju inte stöta sig med storfinansen! Dessutom har Markalliansen skrivit in i sin ”Vision för Mark” att skatten ska vara oförändrad, (för evig tid?) det har blivit som en helig ko för dem-viktigare än att kunna leverera Välfärd! – på grund av detta ser vi nu ingen annan möjlighet än att föreslå en höjning av kommunalskatten. För att öka välfärden och för att få stopp på de neddragningar och försämringar som skett under de senaste mandatperioderna i Mark. 

Vi vet också att väldigt många som drabbats av detta tycker att det är ett rimligt förslag- för att istället få en ökad kvalitet på den kommunala service som man har behov av och är berättigad till! 

Till Markborna vill vi säga: Det är er tur nu!!! För det behövs ett starkare Vänsterparti! 

Vad är det då vi vill använda de ökade resurserna till? 

Vänsterpartiet i Mark vill bl. a. arbeta för: 

att alla barn, i möjligaste mån, ska ha närhet till en bra skola 

att öka bemanningen i skola, förskola och fritidshem 

att förstärka Elevhälsan med psykologer, kuratorer och specialpedagoger 

att utöka antalet boenden för äldre med fler flexibla lösningar 

att införa 6-timmars arbetsdag på något av våra äldreboenden 

att slopa delade turer i vården 

att förbättra kollektivtrafiken 

att öka bidragen till våra föreningar och studieförbund 

att skapa fler mötesplatser för unga och äldre 

att öka öppettiderna på våra bibliotek 

att vår avgiftsfria kulturskola kan ge alla som vill, en plats 

att kommunens byggnader och anläggningar underhålls på ett professionellt sätt och att de är fullt tillgänglighetsanpassade 

att öka miljösatsningarna inom alla kommunens verksamheter                                 

att anställa Fältassistenter för att hjälpa de ungdomar som hamnat snett och för att eliminera risken att fler hamnar i missbruk eller kriminalitet    

att Marks kommun får en verklig anledning att behålla sin slogan: ”Läge för det goda livet”!!! 

För ett jämlikt samhälle och för vår kommun behövs ett starkare Vänsterparti!!   

Det är vår tur nu!! 

Skriv en kommentar