Insändare

Hur tänkte ni?

I Marks kommun ska det råda ”Läge för det goda livet”. Tyvärr är det många av våra kommuninnevånare som inte känner igen sig i vår gamla och numera ganska slitna ”slogan” och från Vänsterpartiets sida är vi inte särskilt förvånade över det. 

År ut och år in tvingas nämnderna dra ner på både verksamhet och service till medborgarna därför att de inte tilldelas tillräckliga ramökningar.

Överskott i budgeten
År ut och år in visar det sig till slut att vi fått ett tämligen saftigt överskott i budgeten och det förväntas vi politiker bli stolta över.
Från vänsterpartiets sida skulle vi varit mycket stoltare över att ha kunnat ge Markborna det de förväntar sig – det de har behov av!
Då kanske våra elever i skolorna haft kvar sina så viktiga extraresurser även nu när vårterminen börjat.
Då kanske vår personal inte behövt sjukskrivas i så hög grad.
Då kanske biblioteken kunnat ha öppet fler timmar i stället för färre.
Då kanske min gamla moster kunnat få de promenader hon så gärna vill gå – nu räcker knappt tiden till att knyta skorna innan det är dax att ta av dem igen.
Då kanske Fritslaborna kunnat få bada på hemma­plan även kommande sommar.
Och då kanske våra många föreningar fått behålla de bidrag de så väl behöver, men som nu dras ner drastiskt.

Hur tänkte ni?
Listan kan göras lång och en fråga återstår:
Hur tänkte ni, den så kallade Markalliansen, ni som styr den här kommunen, när ni utan att tveka, år ut och år in klubbar igenom alla besparingar och nedskärningar???
Inte var det väl ”Läge för det goda livet” ni tänkte??

Karin Jageby (V)

Skriv en kommentar