Kommunfullmäktige

Äntligen! – 18-åringarna får bo kvar i Marks Kommun – Kamp lönar sig!

Sedan början av det här året har Vänsterpartiet i nämnder och styrelser envist försökt att få upp frågan om unga asylsökandes situation på bordet. Redan i februari fick (V) med sig Barn och Utbildningsnämnden på att tillskriva Kommunstyrelsen i ärendet. Skrivelsen lyste dock med sin frånvaro, trots att våra representanter i KS varje månad efterlyste ärendet.
På något sätt lyckades motståndarna förhala frågan och under tiden blev flera ungdomar tvungna att flytta från Mark och därmed också från vänner, nätverk och inte minst från gymnasiet där de studerade.
Till sist blev så (M) o co. tvungna att ta fram ärendet och på fullmäktiges septembermöte var frågan äntligen uppe för beslut. Moderaterna visade med all önskvärd tydlighet att de inte ville att de asylsökande, som hunnit fylla 18 år eller blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket, skulle få chansen att bo och studera vidare i Mark, så länge asylprocessen pågår. Självklart delade Sverigedemokraterna och Markbygdspartiet deras åsikter och de lyckades få frågan återremitterad. Vid votering visade det sig att de även fick stöd av MOD, (Marks oberoende demokrater).
Trots att nyss nämnda partier visste att de inte skulle få majoritet när frågan kom tillbaka till fullmäktige i torsdags (26/10) så kämpade de med dårars envishet för att hitta fel i förslaget och påstod bl.a. att det skulle bryta mot lagen och så klart tyckte de att det skulle kosta för mycket. Ja, man tog till många fula tricks.
Alla övriga partier var för en gångs skull rörande överens om att vi skulle göra allt för att de asylsökandes situation skall bli så human som möjligt, medan de väntar på beslutet från Migrationsverket. Vi påpekade naturligtvis också att pengarna finns, miljontals kronor för integration ligger oanvända i kommunens kassalåda och i december kommer ytterligare pengar från staten till just den här frågan!

All heder åt de partier som stödde förslaget och all heder åt vänsterpartisterna som inte gav sig innan frågan kom upp till beslut! Som sagt -Kamp lönar sig- och de verkliga segrarna är förstås de asylsökande ungdomarna!

 

Skriv en kommentar