Media

Vår vision går längre och sker inte på andra verksamheters bekostnad

http://markbladet.se

Återigen har ”årets” allmänpolitiska debatt ägt rum i Marks fullmäktige, ämnet för debatten var tillväxt.
För mig är det givetvis samma sak som företagstillväxt och etablering av nya företag i Marks kommun. Med andra ord, arbetstillfällen för kommunens invånare.
Inom arbetarrörelsen har vi alltid försökt att knyta an till innovation och kunskapsutveckling. Den ska vara bred och progressiv och även delas av så många som möjligt.

Lägger ribban högre
Vi behöver kreativitet och spetskunskap för att utveckla moderna företag i en alltmer globaliserad konkurrens. För oss är det därför viktigt att påpeka att vi har en mycket kreativ region i vårt närområde. Göteborg med universitet och högskolor, spetsforskning inom både privat och offentlig verksamhet, kultur i många former. Närheten är så stor att Marks kommun måste självklart ta för sig av de utvecklingsmöjligheter som detta ger. Det innebär inte att vi arbetar för att få en högskola hit, men de som arbetar i en sådan miljö kan välja Marks kommun som bostadsort.
Vi lägger därför ribban mycket högre än Markalliansens pinsamt småttiga vision om ett basketgymnasium med riksintag, till ett pris som får andra kommunala verksamheter att skrumpna.

Vi har helt andra insikter om vad sant entreprenörskap och riktig företagsutveckling innebär. Det ska vara långsiktighet, klimatsmart och då handlar det om kunskap och utveckling. Då är det kommunal service, förskola och skola, ungdomsverksamhet och kommunikationer, bib­lio­teksverksamhet och kultur som avgör och styr män­niskors val av bostadsort.

Stora brister
Det är en gåta för oss att det ska vara svårt för kommunen att rekrytera och behålla välutbildade personal. Inom socialtjänstens område går personalen på knä, detsamma gäller inom äldreomsorgen. Inom skolans område har vi barn som väntar på stödinsatser. I debatt efter debatt påtalas att vår ekonomi är god! Men om man verkligen lyssnar på kommuninvånare och personalen kan det konstateras att i område efter område håller vi näsan ovanför vattenyta och många gånger lyckas vi knappt med det!

Är de välkomna?
I många av Göteborgs norra förorter bor några av de småföretagare som arbetar i Mark. Trångboddhet och segregation gör att människor skiljs åt i det svenska samhället och den oerhört kreativa potential som möten över kulturgränser innebär kan inte fullt ut utvecklas.
Det finns många som inget hellre önskar än att flytta ut från trångboddheten i Göteborgs förorter. En inflyttning till Marks kommun kan innebär ett oerhört resurstillskott för kommunen. Är också de välkomna hit? Efter debatten är jag tveksam.
Arthur Thiry
Gruppledare (V) och realist

Skriv en kommentar