Val2014

Ökat förtroende

http://markbladet.se

Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9 procent till 6,7 procent vilket gör att vi får ytterligare ett mandat och har nu fyra mandat i kommunfullmäktige.


Självklart gör detta att vi på ett starkare sätt kan föra fram vår politik. En politik för exempelvis en ökad välfärd, större fokus på jämställdhets-, tillgänglighets och HBTQ-frågor, ett strategiskt miljö- och klimatarbete, billigare kollektivtrafik, en stärkt kultur och en ökad kommunal service i hela kommunen.

Vänsterpartiet gör skillnad. Nu ska vi se till att vara med och skapa en ny politik i Mark.
Men valresultatet är inte bara positivt. SD går kraftigt framåt. Vänsterpartiet står för en solidarisk och humanistisk politik där det mångkulturella samhället är en styrka.

Låt oss tydligt visa att det finns en annan väg att gå än den inskränkta väg som lett fram till SD:s valresultat.

Karin Jageby
Arthur Thiry
Eivor Hellman Max
Vänsterpartiet i Mark

Skriv en kommentar