Val2014

Tack för ett ökat förtroende!

Tack till alla er som röstat på Vänsterpartiet i Mark.

Vänsterpartiet går framåt i Mark och ökar med 0,9% till 6,7% vilket gör att vi får ytterligare  ett mandat och har nu fyra mandat. Självklart gör detta att vi på ett starkare sätt kan föra fram vår politik. En politik för en ökad välfärd, större fokus på jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor, ett strategiskt miljö- och klimatarbete, Billigare kollektivtrafik, en stärkt kultur och en ökad kommunal service i hela kommunen.

Vänsterpartiet gör skillnad. Nu ska vi se till att vara med och skapa en ny politik i Mark.

Dags för nytt styre och ny politik!!

Valresultat i Mark

Skriv en kommentar