Okategoriserade

Inte till salu. Rösta på Vänsterpartiet 25 maj

 

exempel-2EUexempel-1 EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vansterpartiet.se/eu-val-2014/

Skicka inte fler ja-sägare till Bryssel. En värld som byggs med rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än en värld där girighet får råda.

Vår demokrati och självbestämmanderätt är – Inte till salu
Vår valuta är – Inte till salu
Våra fackliga rättigheter är – Inte till salu
Humanism och en human flyktingpolitik är – Inte till salu
Kvinnors rättigheter är – Inte till salu
Vänsterpartiet är – Inte till salu

Vilken är Vänsterpartiets huvudkritik mot EU?

EU är en union som räddar banker men offrar vanligt folk. Det gäller i Sverige och det gäller i EU.

Vänsterpartiet står för motsatsen. EU pressar länder i kris att skära ner i skolan, vården och omsorgen och urholka arbetsrätten. EU förhindrar ländernas möjligheter att föra en politik som får igång ekonomin igen. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar EU:s politik.

På vilket sätt har EU skuld i krisen i Europa?

EU:s gemensamma valuta euron tvingar länder att föra en ekonomisk politik som inte passar dem. EU:s avreglering av finanssektorn har bidragit till omfattande finansiell spekulation. När banker och finansföretag gör förluster sänds notan till skattebetalarna. EU tvingar krisländerna att skära ner i välfärden och försämra arbetsrätten. I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar mot invandrare och hbtq-personer. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Det är vänsterns uppgift att bekämpa dessa mörkerkrafter.

Ska vi ha EU eller inte?

Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Vi motsatte oss Sveriges medlemskap i EU vid folkomröstningen 1994. Vi vann folkomröstningen om euron 2003. Vi står fast vid vår EU- kritik. Unionen har stora demokratiska brister. Vi motsätter oss bildandet av ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär och president. Vi vill ha ett nära samarbete mellan demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige lämnar EU.

Vad vill Vänsterpartiet jobba för inom ramen för EU?

Vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapets villkor. Vi vill skriva in Sveriges undantag från euron och EMU i EU-fördraget. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll som medför att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Vi vill sätta hänsyn till miljön före företagens rätt att sälja sina varor och införa en rätt för Sverige att gå före på miljöområdet. Vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik, för att kunna utveckla det svenska jordbruket, och ha lägre medlemsavgift till EU. Sverige ska inte bli ett län i en framväxande EU-stat. EU-valet är också en kraftmätning mellan vänster och höger, i Sverige och i EU. Liksom högerregeringen i Sverige säljer ut välfärden och gemensam egendom påtvingar EU krisländerna privatiseringar.

Varför ska jag rösta på Vänsterpartiet i EU-valet.

Vänsterpartiet står för vänsterpolitik och EU-kritik. Genom en röst på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik. En politik som står uppför löntagarnas rättigheter. Mot privata vinster i välfärden. Med klimatinvesteringar för nya jobb. För kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin egen kropp. För jämlikhet och jämställdhet. För fri rörlighet för människor och en human flyktingpolitik.

Hur skiljer sig Vänsterpartiets EU-politik från er politik i Sverige?

Inte alls. Vi har samma politik i EU som i Sverige.

Hur ska Vänsterpartiet, som ett EU-kritiskt parti, verka för ett bättre Europa?

Vi vill att länder ska kunna träda ut ur valutaunionen. Vi kräver att det svenska folkets nej till euron i folkomröstningen 2003 respekteras och att Sveriges ekonomiska politik inte ska styras av EU. Vi kräver att bankernas ägare och finansspekulanter får betala för sina egna misstag. Om banker ska få statsstöd ska de nationaliseras. Finansmarknaden måste regleras och vissa former av finansiell handel förbjudas. Den ensidiga nedskärningspolitiken måste ersättas med en politik för arbete, klimatinvesteringar och ekonomisk utveckling.

På vilket sätt är arbetsrätten en viktig EU-fråga?

Vi kopplar ihop arbetsrätt i Sverige med ekonomisk politik i EU som gynnar banker och utarmar människor. Många som tvingas från sina hem på grund av EU:s politik söker sig till bland annat Sverige. De jobbar i restauranger, på byggen eller kör lastbilar. Och det är vänsterns uppgift att se till att de är värda fackliga rättigheter och en bra behandling när de jobbar här. Men också att arbeta för en ekonomisk politik i Europa som gör att de kan leva tillsammans med sina familjer.

Vad gör Vänsterpartiet konkret för att stärka samarbetet i Europa?

Vi bedriver olika Solidaritetsarbeten. Vi har till exempel en insamling av pengar till förmån för den grekiska vänstern.

På vilket sätt ser ni att solidaritetsarbetet har någon verkan?

Det hjälper vänstern i Grekland, som är Europas starkaste, i sitt hjälparbete. De startar till exempel vårdcentraler och matprogram oavsett om det handlar om greker eller flyktingar.

Hur skiljer sig er EU-kritik mot till exempel Sverigedemokraterna som också är EU-kritiska?

Vi är emot EU för Europas skull, de är emot för den nationella självtillräcklighetens skull. Vi är för solidaritet mellan människor och för en human flyktingpolitik.

Vad är orsaken till den ekonomiska krisen i Europa?

Dels beror den på centralstyret i EU och Euron och dels på den fria finansmarknaden. Dessa idéer har lett till katastrof. Tyvärr har högen, liberalerna och sossarna tillsammans varit överens om detta.

Får inte Grekerna skylla sig själva för den ekonomiska politik de har bedrivit?

Genom att rädda banker istället för människor och genom att påtvinga länder en ekonomi som inte passar dem har EU lyckats riva ner välfärdssamhället i många länder. Så är det i Grekland. Där det har blivit så pass illa att barn svimmar i skolan av hunger, att människor inte får sjukvård, att barn inte får vaccinationer eller att kvinnor som ska föda inte får mödravård.

På vilket sätt gör Vänsterpartiet skillnad i EU?

Väldigt många sitter och röstar för en massa centralstyre, många börjar representera EU i Sverige. Vi gör inte det, vi är inte EU:s representanter i Sverige, vi är våra väljares representanter i EU.

Vi tycker att det helt fel när EU lägger sig i en massa detaljer, de ägnar sig åt att reglera vårt snus medan de samtidigt kan göra miljoner unga arbetslösa.

Vad har Vänsterpartiet bidragit till i EU?

Vänsterpartiet har varit pådrivande i att skärpa miljöregler och förbättra EU:s politik för jämställdhet och för löntagarnas rättigheter. Vi blir mer effektiva i det arbetet just för att vi är EU-kritiska och inte ser EU som lösningen på alla problem.

Varför ska jag ens rösta i EU-valet?

Via vänsterpartiet når din röst också ut till andra vänsterkrafter som tillsammans kan verka för en samlande vänsterpolitik i Europa. Det är också en röst för mänskliga rättigheter och allas lika värde och en röst mot den extremhöger och rasism som tyvärr växer sig starkare.

Och så en sak till…

Varför ska du bara besegra Reinfeldt en gång i år – när du kan göra det två gånger!

Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 25 maj

exempel-1 EUexempel-2EU

Skriv en kommentar