Val2014

1 maj tal 2014

förstamaj9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal av: Emil Persson Torgerson

Ordförande Vänsterpartiet Mark

 

Inte till salu, Välfärden är inte till salu, Vänsterpartiet är inte till salu, Mark är inte till salu!

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Sverige är inte det land det en gång var. Högerns snåla vindar får det vi så länge hyllat att vitra sönder. Vår gemensamma välfärd är inte längre gemensam. Men förtvivla inte kamrater det går att ändra på och tillsammans är det vi som gör det.

Kamrater, mötesdeltagare och vänner, vi har samlats här idag för att fira arbetarrörelsens högtidsdag 1a maj. Denna historiska dag, vår dag…

I år skapar vi historia kamrater, i år skapar vi historia… För i år är vi som bevittnar ett rekordhögt valresultat för Vänsterpartietet till riksdagen, regionen och kommunen. I år är det vi som ser till att slänga ut regeringen från Rosenbad och Markalliansen från styret i Mark. Och i år är det vi som sätter vänsterpartiets politik på dagordningen och styr den politiska debatten dit vi vill ha den.

För kamrater det är vi som gör det…

Det är bara ett starkt Vänsterparti som är garantin för att det inte sitter några borgare i regeringen men även i styret av Mark. På den punkten är vi glasklara. Röstar du på Vänsterpartiet den 14 september röstar du för en rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti. Ingen rödgrönblå regering allá S, Mp, C och Fp. Röstar du på Vänsterpartiet så vet du vad du får…

Vänsterpartiet Mark har under den gångna mandatperioden drivit en tidlig linje i och med våra motioner och budgetförslag.

Till exempel har vi lagt motioner:

 • om verktyg för att jämställdhetsdiplomera Marks kommuns skolor, förskolor och fritidshem
 • om att anställa en genuspedagog i Marks kommun
 • om förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i Marks kommuns grundskolor
 • om en ökad medarbetardialog
 • om att anta ett funktionshinderpolitiskt program

 

Men även motioner;

 • om matsal vid Strömskolan
 • om att få Västtrafik att återinföra fullgod kollektivtrafikservice i Örby med omnejd
 • om offentliga affischeringspelare i kommunen

 

Några av de budgetförslag som vi lagt under mandatperioden är;

 • Gratis kollektivtrafik +65
 • Billigare kollektivtrafik 16-19 år
 • Ökat stöd till Barn/elever med behov av särskilt stöd
 • Ökade löner till pedagoger 2014: 2% 2015-2017 1% från grund förslag. Till totalt 4,5%
 • Inför förskola/nattis och fritids på obekväma arbetstider
 • Ökat tillskott till Kulturskolan K&F
 • Utökad energi- och klimatrådgivning
 • Ökat stöd till Kvinnojouren Mark-Svenljunga-Tranemo
 • 1 nattpersonal på varje avdelning på kommunens demensboenden
 • Avskaffa LOV
 • Satsning på montering av solceller på kommunala byggnader

 

Några av de områdena som vi ytterligare kommer att lyfta under den kommande mandatperioden är:

 • En hållbar miljökommun
 • Verklig valfrihet i offentlig äldreomsorg
 • Ett ökat jämställdhetsfokus
 • En god uppväxtmiljö för barn och ungdomar
 • En levande kommun
 • En upprustning av Skene
 • 6-timmars arbetsdag

Detta är Vänsterpartiet Marks politik. Detta är en politik för ett mer jämlikt, jämställt och miljöasvarstagande Marks kommun. Detta är en politik för ett mer solidariskt och medmänskligt Marks kommun. Detta är Marks kommun om Vänsterpartiet får bestämma. Den 14 september är det marks röstberättigade medborgare som bestämmer. Det är medborgarna som väljer vilken linje som ska råda men innan dess är det vi som tydligt ska visa på vilket politik vi vill driva. För det är vi som gör skillnad.

För det är vi som gör det…

 

En kommun som där det råder en gemensam solidaritet är i grunden starkare än en kommun där hatet får råda. Jag syftar såklart på de hatbrott som riktats mot Roy och Håkan. Detta agerande av enskilda personer som på ett så brutalt sätt kränkt kärleken och anser sig ha rätt att terrorisera ett gift par bara för att de båda råkar vara av samma kön är fullkomligt horribelt och helt oacceptabelt. Men att påstå och analysera händelserna utifrån att det endast är enskilda individer som handlar i okunskap och att det för övrigt inte finns några tendenser för hatbrott i Marks kommun är även det helt befängt. Kamrater vi lever i ett Europa där högerextrema krafter blir starkare och starkare. Kamrater vi lever i ett Sverige där polisen råder kommuninvånare i Jönköping att stanna inne idag den 1 maj, på vår dag, för att Nazister har tagit över staden. Kamrater det är inte bara blåa vindar som blåser snålt, det är även mörkbruna vindar som drar hårdare och kallare på öppna gator.

Men förtvivla inte kamrater det går att ändra på och tillsammans är det vi som gör det.

Vi kan aldrig bli så tolleranta att vi accepterar intolerans…

Det är vi som med en tydlig politik för ett mer solidariskt och medmänskligt samhälle som gör skillnad. Det är vi som med krafttag motarbetar all form av främlingsfientlighet. Men det är även vi som speciellt skapar en politik för att det ska kännas tryggare för alla att kunna komma ut på sin skola, att alla ska vara bekväma med att kyssa sin partner på äldreboendet, att hen inte ska vara orolig för att inte mötas med kunskap och respekt inom vården och att alla ska veta att personalen arbetar normkritiskt på skolan där dina barn eller barnbarn går.

För det är vi som gör det…

 

Den 25 maj är det EU val i Sverige. Vänsterpartiet går till val med en EU kritisk politik för ett EU med ökad jämställdhet och stark välfärd istället för ett EU där bankernas girighet får råda.

 • EU pressar lönerna. Vi skapar schysta villkor
 • EU räddar bankerna. Vi räddar välfärden

Vänsterpartiet är idag det ledande partiet för en ökad jämställdhet i Europa. Det är vår nuvarande EU parlamentariker Mikael Gustavsson,vårt 2a namn på listan till EU valet som är ordförande i EUs jämställdhetsutskott och det är Malin Björk, vårt 1a namn som är utskottets sekreterare.

Så kamrater det är vi som gör skillnad även i EU och därför behövs det inte bara fler feminsiter till EU utan det behövs fler Vänsterfeminister.

För det är vi som gör det…

Rösta på Vänsterpartiet den 25 maj

 

Avslutningsvis vill jag rikta en hälsning till Marks kommuns invånare. Det är ni som går till val den 14 september. Vänsterpartiet vill driva en politik i Marks kommun för en ökad jämlikhet, en ökad jämställdhet och ett ökat miljöansvarstagande. Är du trött på ständiga nedskärningar och en försämrad välfärd, vill du se en förändring och en kommun som satsar inför framtiden – då ska du rösta på Vänsterpartiet den 14 september.

För det är vi som gör det…

 

Tack för mig!

Skriv en kommentar