Media

Jonas Sjöstedt på (v)isit i Mark

http://markbladet.se

Marks gymnasieskola och Lud­­vig Svensson fick besök av Vänster­partiets partiledare Jo­nas Sjöstedt i veckan.
– Det var väldigt bra, säger han om besöket.

I måndags besökte Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, Marks kommun.

När han gästade Marks gymnasieskola på eftermiddagen fylldes Ass­bergs­salen av elever och lärare som ville lyssna på hans tankar och värderingar. Bland annat pratade han om oroligheterna i Uk­raina, men fokus låg framför allt på de stundande valen, både på riks- och EU-nivå. – Vi vill satsa på skolan, minska arbetslösheten bland unga, lösa bostadsbristen  och få det mer jämställt, be­rättar han.

– Vi är tydliga med att vi är motståndare av privatisering och att vi vill ha en rödgrön regering.

Många frågor Efter en halvtimmes presentation av partipolitiken följde en halvtimme med frågor från lyssnarna. Man frågade allt från var pengarna till partiets olika satsningar ska kom­ma och hur partiet ser på Sve­riges vapenindustri till hur man ser på legalisering av narkotika och om Sjöstedt ser sig själv som kommunist.

Sjöstedt såg positivt på alla frågor som han fick. – Det är slående hur mycket ungdomarna kan om politik.

Vid sitt besök i Mark var han också på visit hos textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna.

Skriv en kommentar