Media

Bekämpa våldet mot kvinnor

http://markbladet.se

I måndags den 25 november var det den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som berör många människors liv och vardag.

 

Statistik från Brotts­före­byggande rådet visar att det i Sverige år 2012 anmäldes 30 817 fall av misshandel och fler än 3 810 våldtäkter mot kvinnor över 15 år. Det anmäldes även 183 försök till mord eller dråp och 21 konstaterade fall av mord eller dråp på kvinnor. Under 2000-talet har antalet anmälningar av misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 47 procent. Mörkertalet beräknas dock vara mycket stort och det uppskattas att endast 20 procent av alla brott leder till polisanmälan.

Brottsstatistiken visar att de kvinnor som utsätts för våldsbrott ofta är bekanta med eller har en nära relation till den som utpekas som gärningsman. År 2012 begicks 61 procent av de anmälda misshandelsfallen inomhus av en bekant till kvinnan. Att våldet ofta utövas inom hemmets fyra väggar är en av förklaringarna till det stora mörkertalet.

Även män kan självklart utsättas för våld i en relation. Det våld som närstående män riktar mot kvinnor är dock oftare upprepat, grövre och leder till fler negativa konsekvenser för den drabbade än det våld som drabbar män i en (heterosexuell) re­lation.

Mycket kan göras för att mot­arbeta denna negativa ut­veckling både innan brotten har skett men även efteråt för att stödja och hjälpa utsatta kvinnor. Kvinno­jou­ren Mark-Svenljunga-Trane­mo bedriver en livsviktig verksamhet. Under året har det vid ett flertal tillfällen rapporterats om att de ser en konstant ökning av deras behov av att ge stöd och hjälp. Kvinnojouren är en ideell verksamhet som är beroende av ekonomiskt stöd. Vänsterpartiet Mark vill se ett ökat stöd till kvinnojouren Mark-Svenljunga-Tranemo så att de på ett ännu bätte sätt ska kunna bedriva sin verksamhet och möta de ökade behoven av stöd och hjälp. Därför yrkade Vän­ster­­partiet Mark i förra veckans budgetdebatt om ett ökat stöd från Marks kommun med 300 000 kronor. Tyvärr röstades detta ner men vår kamp för ett ökat stöd till Kvinnojouren fortsätter. Stoppa våldet mot kvinnor!

Emil Persson Torgerson Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar