Media

Klimatinvestera för nya jobb, för bättre miljö och för utökad välfärd

http://markbladet.se

I dagarna briserade ett ex­t­remt oväder över Filip­pinerna med katastrofala konsekvenser för lokalbefolkningen. Detta är bara ett i raden av de allt oftare förekommande extrema väder vi sett det senaste decenniet. Även om inte just detta oväder med säkerhet går att härleda till klimatförändringarna så vet vi att ökad temperatur ökar risken för dessa typer av extremt väder.

För varje rapport som den internationella klimatpanelen presenterar så ökar precisionen och för varje rapport så justeras prognoserna upp och vi närmar oss allt mer en utveckling som leder till det katastrofscenario som mer än två graders uppvärmning förväntas innebära. Det allt varmare klimatet ställer oss inför extrema och systemhotande konsekvenser för världens livsmedelsförsörjning och hela biosfärens funktionsförmåga.

Redan idag betalar många, främst i tredje världen, konsekvenserna av klimatförändringarna i form av svält, folkförflyttningar och krig – i en allt mer globaliserad värld får alltså vår ohållbara livsstil konsekvenser långt utanför vårt lands gränser – klimatfrågan är därför även en fråga om global rättvisa.

Samtidigt med klimatfö­rändringar och krig om allt mer utarmade resurser har vi en global ekonomisk kris med miljontals människor utan försörjning, med försämrad välfärd och hälsa som följd. Till skillnad från andra partier gör Vänster­partiet en koppling mellan miljöfrågor, ekonomi, jämlikhet och välfärd.

Vi vet att när det offentliga investerar stort och konsekvent så ger det upphov till innovationer, jobb och vin­ster i det privata. Det bästa exemplet är när USA be­stämde sig att ”sätta en människa på månen” – de massiva offentliga satsningarna som satte kraft bakom de vackra orden resulterade bland annat i det amerikanska IT-undret med företag som Intel, Microsoft och Apple.

Klimatförändringarna får anses vara vår tids största utmaning och precis som med projektet ”sätta en människa på månen” så är den precis lika möjlig att lyckas med, men då måste vi starta här och nu. Vänsterpartiet Mark föreslår därför i sin alternativa budget att kommunen fortsätter sin påbörjade satsning på solceller, att energi- och klimatrådgivningen utökas och att vi ytterligare satsar på att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Vi vill att Marks kommun bidrar till att skapa ett Håll­bart Sverige – för nya jobb, för bättre miljö och för utökad välfärd – vad vill du?

 

Johan Lindkvist

Markus Holmquist

Skriv en kommentar