Media

Läge för den goda vården, omsorgen och den sociala verksamheten

http://markbladet.se

Vänsterpartiet Mark vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet, ett samhälle där människor får den vård och omsorg de har behov av, oavsett plånbok.

 

Vi ser nu hur välfärden successivt monteras ned, där rapporterna om stora brister i både kvalitet och arbetsbelastning i kommunens verksamheter duggar tätt. Marks kommun står därför inför ett vägval.

Marks kommun har under flera år genomgått ett ekonomiskt stålbad och den nämnd som drabbats hårdats av dessa nedskärningar är socialnämnden. Detta resulterar i hård belastning för nämndens anställda som anstränger sig till det yttersta för att få verksamheten att gå ihop. Allt för att brukare, boenden och klienter ska få den vård, omsorg och socialtjänst som de är värda men framför allt har rätt till. Det krävs därför en förändring.

Vi storsatsar därför på social­nämnden och ger un­der 2014 cirka 17 miljoner kronor mer än Markallian­sen. Dessa miljoner ska gå till att minska personalbristen samt skapa förutsättningar för en högre kvalitet och en möjlighet till utveckling inför framtiden.

Titt som tätt kommer rapporter om att Kvinnojouren i Mark-Svenljunga-Tranemo ständigt får en ökad belastning av personer som behöver deras stöd och hjälp. Det är med sorg som vi ser denna negativa utveckling. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut men till dess är Kvinno­jourens verksamhet livsavgörande. Därför väljer vi att rikta en särskild satsning till denna otroligt viktiga verksamhet.

Vi vill se ett samhälle där människor får den vård och omsorg de har behov av, oavsett plånbok och där just vården och omsorgen av brukare och boenden står i fokus och inte egna personers privata vinster.

Ingen kan ju ha undgått vad LOV (Lagen om valfrihet) lett till med Sverige vård och omsorg. Granskning efter granskning visar på enorma brister i människovärde och medmänsklighet där riskkapitalisters vinstutdelning vägt tyngre än en­skilda människors värde. Idag är Vänsterpartiet det enda parti i Sverige som bestämt säger nej till privata vinster i välfärden. Vi vill få ett stopp på detta frosseri men mänskligt lidande som följd.

Nej till privata vinster i välfärden – Avskaffa LOV. Inför istället en riktig valfrihet med Malmös ”Helhets­syn i hemtjänsten” som förebild.

Vänsterpartiet Mark satsar på ett ”Mark – läge för den goda vården, omsorgen och den sociala verksamheten”.

 

Emil Persson Torgerson Ordförande Vänsterpartiet

Mark Per Blanck Ledamot Socialnämnden Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar