Media

Marks läge för den goda utbildningen

http://markbladet.se

Marks kommun har de senaste åren genomgått ett ekonomiskt stålbad. Vi har år på år tvingats spara in på ett av de områden som är viktigast för vår egen framtid, nämligen utbildning. Vän­ster­partiet Mark ser dock att besparingarna inte har varit en nödvändighet utan ett resultat av beslut tagna av Alliansen och MP i Mark.

Inför budgeten 2014 väljer Vänsterpartiet Mark att lägga 23 miljoner mer än Alliansen och MP, på barnomsorg och utbildning till våra unga i Mark. Det är enkel matematik att inse att man inte år efter år kan spara fastän kostnaderna ökar. Samtidigt mås­te vi satsa för att ge våra barn och unga en bra utbildning och alla de som har sin arbetsplats inom kommunen en arbetsmiljö som går att arbeta i.

Vänsterpartiet Mark väljer att ge alla som jobbar inom barn- och utbildningsförvaltningen ett förtroende och en möjlighet att styra sitt arbete, att inte tvingas spara så att utbildningen kommer i kläm utan att kunna ge våra barn och unga den bästa utbildningen de kan få, utan att vi politiker lägger oss i på detalj­nivå. Vi väljer att ytterligare visa uppskattning till våra pedagoger och att kunna konkurrera som en attraktiv kommun att arbeta i jämfört med kommunerna runt om oss genom att höja pedagogernas löner med 4,5 procent. Vi väljer också att dra in vårdnadsbidraget då stora summor pengar går till väldigt få barn. Då vi istället väljer att omfördela bidraget tillbaka till förskolan kommer dessa miljoner alla våra barn till gagn. Vi väljer även att satsa på barn och elever med behov av särskilt stöd, en grupp som drabbats hårt av nedskärningarna vi be­hövt göra i kommunen de senaste åren, samtidigt som det är en utsatt grupp som vi aldrig kunnat spara på. I många andra kommuner i vår om­nejd har barnomsorg och fritids på obekväm arbetstid länge varit en självklarhet, men inte i Mark. Detta vill vi ändra på och se till att vi äntligen har ett nattis och helgis i Mark.

Det Vänsterpartiet Mark menar är att alla dessa satsningar är aktiva val, man kan välja att inte göra dessa satsningar och spara istället. Vänsterpartiet Mark väljer att satsa på ett ”Mark – läge för den goda utbildningen”.

Vänsterpartiet Mark

Skriv en kommentar