Media

Höjd skatt ska ge (V)älfärd

http://markbladet.se

Mark Höj skatten, satsa på välfärden, kulturen och miljön.
Det kräver V i sin budget där ett långsiktigt perspektiv eftersträvas.

Aldrig har Vänsterpartiet i Mark redovisat en så gedigen budget som alternativ till regerande Alliansens. En budget för de kommande fyra åren som genomsyras av satsningar på välfärden. – Vi vill utveckla inför framtiden och inte bara klara av ekonomin nu, säger Emil Persson Torgerson (V).

Han leder partiet lokalt och beskriver kommunalrådet Margareta Lövgren (M) sätt att hantera skattepengarna som rena rama stålbadet. – Alla nämnder har tvingats göra besparingar, inte minst socialnämnden som sparat 40 miljoner kronor på två år.

– Det skadar verksamheten och får stora effekter vad gäller till exempel bristen på personal, slår han fast.

Han är kritisk till den borgerliga majoriteten och menar att de genomfört nedskärning efter nedskärning. Beslut som ofta varit förhastade och inte genomtänkta, enligt Persson Torgerson. – Man har ställt om äldreomsorgen och skapat fler trygghetsboenden i en snabbare takt än man behövt.

– Habiliteringsersättningen togs bort som en ren besparingsåtgärd, men titta nu är den införd igen, fortsätter han.

Höjd skatt Följande vill Vänsterpartiet satsa på under åren 2014 till 2017:

• Skatten höjs med 1 krona per invånare, vilket skulle ge ökade intäkter för kommunen med 60 miljoner kronor årligen. • Barn- och utbildningsnämnden. Detta för att höja lärarnas löner, kunna satsa resurser till barn med behov av särskilt stöd, införa nattis och helgis samt avveckla vårdnadsbidraget och återinföra de pengarna till förskolan. • Socialnämnden. V vill ge ett ordentligt tillskott i kassan som syftar till att stärka upp verksamheten samt uppmärksammar kvinnojourens arbete. • Kultur- och fritidsnämnden. Detta för att bygga upp Kulturskolans verksamhet där den var 2008 då man blev bäst i Sverige. Fler fritidsledare ska anställas och det ska resultera i att fler fritidsgårdar hålls öppna då behovet är stort, enligt V. • Miljön prioriteras. Partiet väljer att satsa på att få fler Markbor att åka kollektivt. Sätter V prislistan innebär det att ungdomar 16-19 år åker gratis liksom pensionärer. Man vill också verka för att öka användandet av solceller.

 

 

 

 

Skriv en kommentar