Media

5 000 fler utbildningsplatser för unga

http://markbladet.se

Drömmen om ett jobb och att flytta hemifrån blir för många unga just bara en dröm. Alliansregeringens politik har skapat ett mambosamhälle, där många tvingas bo kvar hos föräldrarna utan möjligheter att påbörja sina egna vuxna liv. På arbetsmarknaden har unga mycket svårt att få fotfäste. Vänster­partiet satsar nu 10 miljarder kronor för att ge unga bättre livsvillkor.

Det är bara drygt hälften av Sveriges unga mellan 20 och 27 år som har ett eget boende. Var fjärde ung vuxen bor hemma hos föräldrarna. Många flyttar runt mellan osäkra andra- och tredjehandskontrakt. Vänster­par­tiet föreslår därför i vår ungdomssatsning att det ska byggas 40 000 bostäder om året i Sverige, varav en majoritet ska vara hyresrätter. Många av dem skulle byggas i Västra Götaland.

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen för studenterna. Med nästan 30 000 nya utbildningsplatser och höjda studiemedel med 750 kronor per månad från 2014 vill vi stärka möjligheter att studera under rimliga former. Det innebär i runda tal totalt 5000 fler utbildningsplatser inom kom­-vux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskolan i Västra Götaland.

Det har också blivit svårare för unga att få jobb. Ung­domsarbetslösheten har ökat med 24 000 personer sedan 2006. Ungdomar måste få bättre möjligheter för att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt stimulansbidrag till kommunerna som garanterar 17-åringar sommarjobb under tre veckor får alla ungdomar möjlighet att jobba och tjäna ihop sina egna pengar. Den erfarenheten gör det också lättare att få ett jobb längre fram.

Många unga upplever en rotlöshet och otrygghet i dagens samhälle. I Vänster­partiets satsning ingår också att stärka landets ungdomsmottagningar. De ska få möj­lighet att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmors­kor och läkare.

Vänsterpartiets bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar ger de unga förutsättningar för ett bättre liv.

 

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

Emil Persson Torgerson, Vänsterpartiet Mark

Ellioth Adolfsson, Ung Vänster Mark

Skriv en kommentar