Media

Insändare – Landsbygden behöver rätt politiska beslut

 

http://markbladet.se

Till Pontus Johansson, ordförande & Leif Sternfeldt, gruppledare, Centerpartiet Mark.

I Centerpartiets kommentar beskrivs ett socialliberalt budskap. Vänsterpartiet önskar att detta faktiskt var Centerpartiet. Det Center­parti som det en gång var. Men vad har hänt i verkligheten? Faktum är att sedan 2006 då Centerpartiet tillsammans med Alliansen haft makten har landsbygden mer och mer utarmats till fördel för städerna.

Till exempel har regering­en, där Centerpartiet ingår, fattat beslut om att privatisera apoteket. I Regionen har Centerpartiet valt att tillåta privata vårdcentraler. Denna politik har lett till att den kommunala servicen på landsbygden i form av apotek och vårdcentraler minskat i Sverige och i Regionen.

Denna politik är ingen po­litik för landsbygden. Denna politik är en ren nyliberal marknadsekonomisk politik för marknaden. Istället för denna nyliberala politik levererar Vänster­partiet en konkret politik för landsbygden, en politik som tar hänsyn till både miljö, invånare och företag. Här är några exempel:

• Det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd utanför utjämningssystemet, t.ex. till utflyttningskommuner, landsbygd och storstäders förortsområden.

• En tydlig mineralskatt på utnyttjande av naturresurser som kan återcirkuleras till landsbygden för att kompensera för de viktiga naturvärden som annars går förlorade.

• En fungerande kollektivtrafik på landsbygden då detta är speciellt viktig för den yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen, men även för att utveckla besöksnäringen.

• Inför ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan få samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som an­ställda samt att slopa sjuk­löneansvaret för småföretag.

• Förändra Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att öppna för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och när-/lokalproducerat med krav på bra djurskydd.

• Inför ett metanreduceringsstöd på 20 öre/kWh för att minska utsläppen från gödsel och öka produktionen av biogas.

• Staten ska ta fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek.

• Införa ett investeringsstöd för byggandet av hyresrätter.

• Öka resurserna för renovering och energieffektivisering av befintliga bo­städer.

Listan på exempel hur Vänsterpartiet är det rätta alternativet för landsbygdsbor kan göras lång, men jag nöjer mig med detta så länge. Detta är en riktig politik för landsbygden. Detta är Vänsterpartiets politik.

 

Emil Persson Torgerson
Ordförande Vänsterpartiet Mark

Kommentarer är avstängda.