Media

Spara inte på kompetensens bekostnad!

Pressmeddelande 2013-05-20

I förra veckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden om sin Mål och Resultatplan, däri ingick också en höjning av pedagogernas löner. Lärarfacket hade begärt 4,5 procent men förslaget från förvaltningen låg på endast 3,5 procent. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta och anser att höjningen ska tillmötesgå fackets krav på 4,5 procent.

(M) och (MBP) vill inte höja pedagogernas löner mer än grund förslaget på 2,5 procent. De övriga partierna kom dock överens om att genomföra en höjning, i enlighet med förvaltningens förslag, med ytterligare 1 procent, totalt 3,5 procent. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta och anser att höjningen ska tillmötesgå fackets krav på 4,5 procent.

  • Om vi börjar spara in på pedagogernas löner, de som faktiskt ska bedriva arbetet med att nå kommunens högt ställda utbildningsmål, hur ska de då kunna känna det stöd, den styrka och den motivation som behövs för att vända den negativa utvecklingen och lyckas höja skolresultaten i kommunen? Säger Niklas Lundstedt ledamot (V) Barn- och utbildningsnämnden.

Vänsterpartiet menar att beslutet ökar riskerna med den framtida kompetensförsörjningen om lärarna inte erbjuds konkurrensmässiga villkor. En lönehöjning med 4,5 procent ger bättre förutsättningar och ökar möjligheten att bibehålla kompetensen i kommunen.

– Utöver att säkra kompetensnivån vill vi dessutom öka lärartätheten, en nog så viktigt fråga för att höja elevernas skolresultat, avslutar Niklas.

Kommentarer är avstängda.