Satsa på Skene Lasarett!

Pressmeddelande 2013-05-17

I dagarna har vi fått information vi media om förestående nedskärningar på Skene Lasarett. 135 miljoner har plöjts ner i renoveringar som bland annat innefattar nya fina vårdavdelningar.


Om det befarade beslutet tas ska dessa nya fina avdelningar läggas i malpåse och 15 tjänster försvinner. Samtidigt går SÄS i Borås på knäna med stora överbeläggningar och personal som varnar för bristande patientsäkerhet.

– Att i det läget fatta ett beslut om nedläggning av vårdavdelningar i Skene är rent ut sagt befängt. Det är ett resursslöseri utan dess like som drabbar såväl personal som patienter, säger Emil Persson Torgerson ordförande i Mark.

Skene lasarett har en viktig roll att fylla dels genom att avlasta SÄS Borås men även för att göra Mark till en attraktiv kommun att bo i. Vänsterparitet vill att Mark ska vara en levande kommun och det innefattar att den service som människor behöver, och efterfrågar, ska finnas så de kan känna trygghet i sin vardag. Det handlar också om att rädda kvar arbetstillfällen lika mycket som det handlar om att låta sjuka människor vistas i sin hembygd med möjlighet att få besök av nära och kära. Ett nog så viktigt incitament för tillfrisknande.

– Vi i Vänsterpartiet Mark säger helt klart Nej till ett beslut om nedskärning. Tvärtom borde det satsas ännu mer på sjukhuset så att det återigen kan få en fungerande akutmottagning dygnet runt, säger Emil

avslutningsvis.

Kommande möten

Söndag den 24 april, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 1 maj, klockan 11, Stationsparken
Tisdag den 17 maj, IDAHO-dagen, 18.00
Söndag den 12 juni, sommaravslutning
Söndag den 21 aug, klockan 16, vänsterträff
Lördag den 10 sep, Skene Marten - heldag
Söndag den 18 sep, klockan 16, vänsterträff
Söndag den 23 oktober, klockan 16, vänsterträff
Onsdagen den 9 nov, kl 18 , Till minne av kristallnatten
Söndag den 29 nov, kl 18, första advent

Vänsterpartiet Mark
Följ Vänsterpartiet Mark på Twitter
Bildgalleri