Media

Insändare – Alla har rätt att behandlas lika

http://markbladet.se

Den 17:e maj är det IDAHO – Internatio­nella dagen mot homofobi. På denna dag uppmärksammas särskilt HBTQ frågor över hela världen.

 ”Hur många i publiken är heterosexuella?” 

Härom veckan såg jag en show av Jonas Gardell. Av alla cirka 800 åskådare var det bara några få som räckte upp handen när frågan ställdes. Inte för att majoriteten av åskådarna (till mestadel övre medelålder) faktiskt inte var heterosexuella. Utan helt enkelt för att de inte ville svara annorlunda utifrån den norm som för tillfället rådde.

Rent hypotetiskt hur tror ni att svaret från publiken hade blivit om frågan istället lydde: ”Hur många av publiken är inte HBTQ-personer?” Vad tror ni?

Jag kanske är färgad av mina egna upplevelser, men jag tror att svaret hade blivit att en majoritet av åskådarna hade räckt upp handen. Den­na problematisering kring olika frågeställningar kan för vissa tyckas oviktig och ointressant.

–”Det spelar väl ingen roll vad man säger, alla kommer ju tolka det olika ändå”

Till viss del är påståendet sant. Ja, alla kommer att tolka frågan olika utifrån sin förförståelse och normbild. Men det är just detta som är brännpunkten – Normen, den rådande normen i samhället. I detta fall den heterosexuella normen.

Kan kärlek vara fel? 
Än idag behandlas inte alla lika, än i dag 2013 förnedras, trakasseras och misshandlas, ja till och med mördas personer på grund av deras utryck eller kärlek och detta helt i enlighet med normen. För de som utsätts är avvikande från normen. De är onormala, som om normen vore någon ”naturbestämd” lag. Hur kan kärlek vara så provocerande, hur kan kärlek skapa sådant hat?

För Vänsterpartiet och Ung Vänster är all form av hat­brott oacceptabelt, oavsett på vilken nivå det sker.

Genuspedagog
För ett samhälle där alla be­handlas lika behövs det en normkritisk diskussion. Det­ta är en naturlig del i yrket som genuspedagog.

I Marks kommun har vi idag inga genuspedagoger. En majoritet av partierna i Mark tycker helt enkelt inte att det behövs. Vänsterpartiet har stridit länge för denna fråga och kommer att fortsätta tills Marks kommun äntligen har minst en genus­pedagog. För till skillnad från en majoritet av partierna i Mark anser vi att det verkligen behövs.

Så länge som alla inte be­handlas lika och har samma förutsättningar oavsett till exempel kön, könsuttryck eller sexuell läggning, krävs det en normkritisk diskussion och för detta behövs det genuspedagoger.

 

Emil Persson Torgerson
Ordförande Vänsterpartiet Mark

Kommentarer är avstängda.