Media

Insändare – Arbete, rättvisa, välfärd


http://markbladet.se

Sverige håller på att slitas isär efter år av dränerad offentlig service och omvänd fördelningspolitik – nu ser vi resultatet.

I stora delar av världen har samma destruktiva politik förts, en politik vars främsta härförare kom att bli Margret Thatcher, fortfarande med samma resultat.

I Mark ser vi att arbetslöshet och försörjningsstöd ökar medan skatteintäkter minskar. Skolor möglar sönder på grund av bristande underhåll, res­ultaten sjunker medan skillnaderna ökar, mellan pojkar och flickor, mellan barn till välutbildade och barn till lågutbildade. Bad­platser och fritidsgårdar stängs, vägar och gator förfaller. Anställda vittnar om orimliga arbetsvillkor och höjda krav med ständigt tynande resurser.

 

Klyftan mellan människor ökar. Mest ökar de ekonomiska klyftorna, mellan de med arbete och de utan men även mellan generationer, mellan män och kvinnor, mellan de översta i inkomstligan och alla de som hamnar under. Klyftorna ökar mellan landsort och storstad. Små företag slår igen, flyttar till städerna eller konkurreras ut av de internationella jättarna.

I dagarna var det många som tog farväl av Margret Thatcher. Är det inte också dags att ta farväl till den des­truktiva politik hon stod för?

Kan vi inte i stället samlas i ett gemensamt projekt där vi åter sätter oss i arbete, den­na gång med att bygga ett Hållbart Sverige?

Vi kan gemensamt rusta upp infrastruktur och ställa om våra energisystem, bygga fler bostäder och rusta upp samt energieffektivisera be­fintliga. Vi kan ge skola, vård och omsorg förutsättningar att möta behoven. Vi kan satsa på regionerna och kommunerna utanför storstäderna, då det är här den största potentialen finns, att bygga det Hållbara Sverige. Vi kan gynna lokala småföretag och lokala banker framför subventionera de internationella jättarna.

Om vi vill kan vi sätta Sverige i arbete, det kommer vara ett mer rättvist och hållbart Sverige, ett land som håller ihop, där välfärden är garanterad oss alla.

Vad vill vi?

Vänsterpartiet Mark

Johan Lindkvist

Kommentarer är avstängda.